KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

Ciljno vodenje z ocenjevanjem zaposlenih


TRANSPARENTNO OCENJEVANJE IN NAGRAJEVANJE SODELAVCEV ZA OBOJESTRANSKO ZADOVOLJSTVO.


.

 


Obvladovanje ciljnega vodenja omogoča primerjanje delovnih ciljev zaposlenih z delovnimi dosežki le-teh.

Tako lahko dosežemo namen transparentnega ocenjevanja prispevka oziroma dodane vrednosti posameznika in tako zadovoljimo interese tako zaposlenih kot podjetja.

 

 

 

  • Tako naša služba kot vodje enostavno planiramo, spremljamo in prilagajamo skupno dogovorjene cilje in naloge  sodelavcev.
  • Izvedene naloge, cilje in ključne dosežke ocenjujemo po željenih obdobjih, bodisi mesečno, kvartalno ali letno.
  • Posamezne cilje in naloge vodimo po različnih nosilcih, opredeljujemo prioritete in izvajamo primerjalne analize na nivoju posameznika, med delovnimi mesti oz. drugimi primerljivimi kriteriji ter v skladu s tem nagrajujemo sodelavce.
  • Večnivojski pogled in dodeljena pooblastila omogočajo tako meni, kadroviku, kot vodjem na vseh nivojih, kot tudi sodelavcem, vpogled v ocenjevalne kriterije in dejanske ocene, s čimer je omogočeno takojšnje pojasnjevanje, reagiranje in izboljševanje rezultatov.


 

 

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: