KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

Znanje za ohranitev poslovanja

Sistemsko spremljanje usposabljanja in izobraževanja Fotoni, d.d. zagotavlja usklajenost s strogimi zahtevami standardov ter učinkovito obvladovanje znanja.

Podjetje Fotona d.d. je dober primer organizacije, ki je odvisna od znanja zaposlenih. To zavedanje se kaže v inovativnih pristopih pri evidentiranju in spremljanju izobraževanj in usposabljanj. “Samo znanje naj bi nas rešilo iz gospodarske krize, zato je treba vlagati v ljudi,“ pravi Matevž Polutnik, vodja inženiringa kakovosti in vodja kadrovske službe v Fotoni, d.d.. V podjetju so namreč to dejstvo že občutili, saj so v začetku devetdesetih let kot proizvajalci visokih tehnologij za potrebe vojske izgubili večino naročil. Tedaj se je podjetje prav zaradi svojega znanja uspešno preusmerilo na nova področja in je danes v samem vrhu proizvajalcev laserske opreme za medicinske namene.


Kritičnost upravljanja z znanji

Danes sta razvoj in izdelava laserske medicinske opreme Fotonini osnovni dejavnosti. Različni standardi, ki veljajo na posameznih tržiščih, na primer regulativa QSR Part 820 v ZDA in Kanadi ter ISO 13485 in regulativa MDD 93/42/EEC v Evropi, od njih terjajo strogo sledenje zahtevam glede izobraževanja. „Vsa izobraževanja in usposabljanja, na primer za splošna in strokovna izobraževanja, za sistem vodenja kakovosti in varstvo pri delu, za nove zaposlene, začasno zaposlene ali v primeru prerazporeditve moramo izvajati sistemsko,“ je pojasnil Polutnik. Da bi lahko učinkovito izvajali tako zahteven sistem obvladovanja znanj je potrebna kakovostna računalniška podpora.

V Fotoni so z razvojem in uvedbo programa za spremljanje izobraževanj začeli že leta 2002. „Tedaj smo naredili osnovne zahteve programa za obvladovanje izobraževanj in usposabljanj, ki pa smo ga v lanskem letu v sodelovanju s Kopo funkcionalno še izpopolnili,“ je povedal Polutnik. Danes v podjetju Fotona uporabljajo modul za obvladovanje izobraževanj znotraj programa KOPA HRM, ki je celovit informacijski sistem za delo s kadri.

Sistemski pristop

V Fotoni ne izvajajo samo standardnih izobraževanj in usposabljanj. Vsa usposabljanja je namreč potrebno sproti prilagajati in izvajati na novo ob vseh spremembah zakonodaj, regulativ in navodil. V sistem izobraževanj in usposabljanj so vključeni vsi zaposleni, od receptorjev, skupnih služb, proizvodnje, prodaje,  trženja pa do razvoja. Ker imajo pri Agenciji za raziskovalno dejavnost registrirano tudi raziskovalno enoto znotraj modula za spremljanje izobraževanj vodijo tudi raziskovalce, njihov status in prijave v raziskovalno skupnost. O obsegu usposabljanja in izobraževanj priča podatek, da so samo v letu 2008 izvedli prek 100 internih in eksternih usposabljanj, pri čemer morajo voditi zgodovino usposabljanj in izobraževanj za 10 let in več odvisno od zahtevnosti posameznih procesov in tehnologij.

Na področju izobraževanj v Fotoni, d.d. najprej pripravijo potrebe, ki jih podajo odgovorni za posamezne procese in jih uskladijo na kolegiju d.d.. Poleg planiranih potreb imajo tudi usposabljanja, ki se tekom leta izvajajo zaradi sprememb. Tudi ta obravnavajo na kolegiju. „Realizacijo spremljamo četrtletno, za kar se pripravljajo tudi poročila,“ je pojasnil Polutnik. Za podporo pri sledenju učinkovitosti usposabljanj in izobraževanj, ki ga izvajajo znotraj sistemskega evidentiranja in spremljanja znanja, so vzpostavili ključne kazalce: povprečno število ur na zaposlenega, delež zaposlenih vključenih v izobraževanje in usposabljanje ter porabljena sredstva. Poleg spremljanja ključnih kazalcev nam program omogoča spremljanje tudi dodatnih kazalcev, ki so nam v pomoč pri optimiziranju procesov v sistemu vodenja kakovosti.„Vsako leto si postavimo cilje za osnovne kazalce in jim skušamo slediti. Na osnovi četrtletnih pokazateljev ocenjujemo uspešnost in če kje zaostajamo, sprejmemo dodatne aktivnosti ali ukrepe za uresničitev planov.“ Kot je še povedal Polutnik vodje oziroma skrbniki procesov spremljajo tudi uspešnost izobraževanja, predvsem uporabnost glede na delovno mesto. V primeru neuspešnosti imajo sistemsko določen postopek menjave bodisi dobaviteljev izobraževanja bodisi spremembe programa usposabljanja.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: