KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Napredna logistika po dimenzijah (KOPA@INFO 2012, str. 7)

»Velika raznolikost vhodnih materialov in zmanjšanje števila izdelkov v serijah sta povzročila, da se je število kosov, ki jih moramo obvladovati v skladišču, precej povečalo. Zaradi zahtev po čim manjši vrednosti zalog ni bilo več dovolj, da smo vodili zaloge po teži materiala, ampak smo potrebovali tudi vodenje po dimenzijah. S pomočjo Kopine rešitve smo v najkrajšem času zmožni poiskati ustrezen kos, ki ga rabimo v proizvodnji, saj so v sistemu dimenzijski podatki za ves material v skladišču takoj na voljo.«

 Vlado German, vodja priprave dela, Puro tehnika, d. o. o.


Elektronsko potrjevanje računov (KOPA@INFO 2011, str. 8)

»Elektronsko potrjevanje prejetih računov z rešitvijo KOPA ODiP je skupini LIP Bled prineslo vrsto prednosti.  Z ODIPom smo bistveno poenostavili obvladovanje prejetih računov. Pospešilo se je kroženje dokumentov in iskanje informacij, istočasno pa je poskrbljeno tudi za arhiviranje dokumentov in nadzor nad procesom.«

 Stane Mihelčič, član kolegija glavnega direktorja v LIP Bled, d. o. o. za področje informatike


Učinkovito poslovodenje v turizmu (KOPA@INFO 2011, str. 10)

 »Uporaba novih informacijskih rešitev KOPA vodi k večjemu nadzoru nad poslovanjem, ki se odraža v večji produktivnosti in boljših rezultatih poslovanja, kar je tudi bil glavni cilj uvedbe nove IT tehnologije.«

 Marta Pregrad, vodja računovodstva, Športni center Pohorje d. o. o.


Če ne poznaš trenutne zmogljivosti, nastanejo zamude (Finance, 10.5.2012)

 »Sistem za spremljanje proizvodnje smo nadgradili v smeri spremljanja zasedenosti zmogljivosti in načrtovanja proizvodnje, in sicer za nadzor, v kateri fazi izvedbe je posamezno naročilo, kdaj bomo gotovi, kaj se sprošča na liniji, kdaj lahko vzamemo novo naročilo. Naročila smo prej sprejemali kampanjsko, zato smo zašli v težave, saj so se nam roki prekrivali. Če bi že ob naročilu poznali stanje zmogljivosti, bi se lahko držali rokov, ki smo jih dali kupcem.«

Bogdan Kadiš, direktor podjetja Monter Dravograd d.o.o.


Ažurni podatki iz proizvodnje lahko ustvarijo novo konkurenčno prednost
(Finance, 24.2.2011)

 »Današnje razmere na trgu enostavno ne dopuščajo, da bi resna proizvodnja delovala brez sprotnih podatkov. Z vnosom prek za dotik občutljivih panelov neposredno na delovnih centrih v proizvodnji smo pridobili podatke v realnem času, ki nam omogočajo ukrepanje v trenutku, ko neka motnja nastane, s tem pa lahko preprečimo marsikateri strošek in nezadovoljstvo. Nadzor nad izvedbo prinaša tudi časovno natančnejše dobave, saj se lahko podjetje pravočasno odzove na težave v proizvodnji, in če se pokaže nevarnost za zamudo, pri posameznih poslih dodeli dodatne ljudi ali kooperante. Ker pa so podatki že v izhodišču v digitalni obliki, jih lahko enostavno vključimo v sistem za poslovno obveščanje, ki prodajalcem, tehnologom in vodstvu omogoča spremljanje učinkovitosti, izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in človeških virov ter spremljanje anomalij v proizvodnji za nadaljnjo optimizacijo virov, povečanje produktivnosti in izboljšanje dela s strankami,«

Miran Rebernik, direktor podjetja AKERS Valji Ravne d.o.o.


Celostna informacijska podpora za konkurenčnost v živilski industriji
(Finance, 1.3.2010)

 »Prenova informacijskega sistema je v zaključni fazi. Pripravljajo se zbiri podatkov, ki nam bodo omogočili, da bomo dnevno na tekočem z obsegom prodaje in uspešnostjo proizvodnji To pomeni, da bomo pravočasno seznanjeni z dobrimi in slabimi stvarmi v proizvodnji, pri čemer pričakujem, da nam bodo hitri in podrobni dnevni podatki omogočili hitrejše in boljše ukrepanje.«

 Izidor Krivec, direktor, Celjske mesnine d.d.

 

»V vsakem trenutku lahko ugotovimo, katere izdelke smo izdelali, iz katerega materiala in lahko pri morebitnih napakah ustrezno ukrepamo.«

 Marko Založnik, direktor komerciale, Celjske mesnine d.d.

 


Kopa ERP daje pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju Monterja (Finance, 28.10.2010)  

»Kopin informacijski sistem v proizvodnji zagotovo prispeva pomemben delež k uspešnemu poslovanju podjetja Monter. Odkar ga uporabljamo, z roki ne zamujamo več. Sedaj izvajamo dobavo na dogovorjen dan, medtem ko smo v prejšnjih letih z dobavo včasih zamujali tudi do mesec dni.«

 Bogdan Kadiš, direktor, Monter Dravograd  d.o.o.


Sledenje procesov v različnih okoljih za dvig poslovne uspešnosti (september 2011)

 »V vsakem trenutku lahko ugotovimo, katere izdelke smo izdelali in iz katerega materiala, ter tako pri mo­rebitnih napakah ustrezno ukrepamo. Brez takšnega proizvodnega in poslovnega informacijskega sistema ostrim zahtevam standarda IFS ne bi mogli zadostiti.«

 Marko Založnik, direktor komerciale, Celjske mesnine  d. d.


 „Kopa se je vedno izkazala kot izkušen in zaupanja vreden partner. Obvlada sodobne poslovne potrebe ter dobre prakse za izboljšanje poslovnih procesov v proizvodnih podjetjih in v sami proizvodnji.“

Andrej Kebe, vodja informatike v Pivovarni Laško, d.d.


„S Kopino prizadevnostjo smo uspeli sooblikovati računovodski informacijski sistem za vodenje saldakontov banke, ki v povezavi s centralnim knjigovodskim modulom, izboljšuje poslovne procese in daje kakovostne informacije za poslovno odločanje na področju saldakontov banke."

Polona Malalan, direktorica sektorja Računovodstvo v SKB d.d.


„Vpeljava novega informacijskega sistema je izboljšala podporo proizvodnji in skladiščnim procesom, kar nam je omogočilo zmanjšanje zalog izdelkov za najmanj 5 odstotkov."

Stane Mihelčič, za LIP BLED, d.o.o.


„Vpeljava novega programskega paketa, še posebej nadgradnja kadrovske evidence na področju izobraževanja in usposabljanja (IU), nam je omogočila zadostiti potrebam najzahtevnejših evropskih in ameriških standardov in regulativ s tega področja. Primeri takih standardov so ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42 EEC in 21 CFR Part 820 QSR za ameriško področje. Uvedba omenjenega programa je omogočila sledljivost za številne merljive kazalnike kakovosti s področja IU in posledično hitro izvedbo preventivnih ali korektivnih ukrepov.”

Mag. Matevž Polutnik, Vodja Inženiringa kakovosti in HRM, Fotona d.d.


„Med programskimi rešitvami podjetja KOPA je za Zavarovalnico Maribor še posebnega pomena sistem za vodenje kadrovske evidence ter plač. Zavarovalniški sistem obračunavanja provizij zastopnikov je izredno zapleten, KOPA pa nam je omogočila, da se podatki o provizijah samodejno prenesejo v obračun plač. Druga pomembna stran sodelovanja s Kopo je, da nam v celoti rešuje zakonsko usklajenost na področju kadrov, saj odlično pokriva vse zahteve davčne zakonodaje in delovnih razmerij.“

Anton Vadnjal, direktor sektorja računovodstva v Zavarovalnici Maribor d.d.

 

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: