KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

IPPO – informacijski portal poslovnega obveščanja

Vloga informacijske tehnologije pri podpori odločanju je ključna, saj sodobni informacijski sistemi odločilno prispevajo k hitrosti in kvaliteti sprejemanja poslovnih odločitev, uspešnosti poslovanja in ohranjanju konkurenčne prednosti na trgu.

Spremembe v celotnem poslovnem procesu zahtevajo od vodstva podjetja koristne informacije, ki so mu v danem trenutku na voljo, da na izzive trga odgovarjajo z hitrimi in učinkovitimi poslovnimi potezami.

Učinkovito podporo poslovnemu odločanju zagotavlja paket aplikacij IPPO.

Informacijski portal poslovnega obveščanja (IPPO) je namenjen prikazovanju in informiranju vodstvenega kadra in drugih zaposlenih ter je v veliko pomoč pri sprejemanju vsakodnevnih kakor tudi strateških odločitev.

Prikazuje in povezuje informacije o poslovanju podjetja in temelji na realnih podatkih, ustvarjenih v ostalih informacijskih sistemih (ERP, MRP, CRM, SCM, …).

Zgrajen je modularno. Moduli (standardni in prilagojeni ) se glede na želje in potrebe uporabnikov dodajajo ali odvzemajo.

Na spremembe moramo biti pripravljeni, saj so priložnost za tistega, ki jih izrabi hitreje od konkurence.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

Podpora hitremu odločanju(69 KB)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: