KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Obvladovanje kakovosti

Ker so kupci vedno bolj zahtevni, morajo biti izdelki, ki jih podjetja prodajajo, odlične kvalitete. Netočnost meril, s katerimi podjetja merijo karakteristike izdelkov, preprečimo z nenehnim spremljanjem kakovosti izdelkov.

Uvedba kakovosti prinese veliko pozitivnih učinkov, saj se v posameznih fazah proizvodnje zajemajo meritve vzorcev, sproti se izločajo neustrezni (pol)izdelki, vse napake oz. rezultati se ovrednotijo in analizirajo.

Programski paket »Obvladovanje kakovosti« je integriran v obstoječi KOPA ERP sistem in je namenjen podpori obvladovanja kakovosti različnih meril v podjetjih. Podpira celotno življenjsko dobo (metrološko stanje) posameznega merila: od naročila, prevzema, kalibracije merila, izdaje v uporabo …. Program vsebuje mehanizme za kopiranje različnih pogojev iz podobnega merila, ki se že nahaja v bazi podatkov (arhiv), omogoča nam izvoz in uvoz v Excel datoteko in vsebuje vse potrebne izpise, ki se uporabljajo pri obvladovanju meril v podjetju.

Program avtomatsko preverja vnešene rezultate in sproti poroča rezultate o kakovosti izdelkov, hkrati pa nam ponudi ustrezne odločitve (prenos na skladišče, prenos na popravilo, dodelave...).

Po uspešno prestanem testiranju izdelkov/polizdelkov se napiše poročilo, na osnovi katerega se izda pisna izjava o ustrezni kakovosti.

S sistematičnim pristopom podpore kakovosti, z nenehnim izpopolnjevanjem konstrukcije izdelkov, postopkov izdelav in postopkov kontroliranja je tako dosežena dobra osnova za doseganje čim boljše kvalitete izdelkov.

Ali bi tudi vi na ta način izboljšali vašo kakovost ?

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: