KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Registracija delovnega časa

Podjetje izgubi veliko časa z vodenjem evidenc prisotnosti oz. odsotnosti. Sistem za registracijo delovnega časa omogoča učinkovito in nevsiljivo spremljanje zaposlenih, krajša čas obdelave in onemogoča zlorabe.

Da preprečimo možnost napak pri vnosu, je aplikacija KOPA Stroški dela direktno povezana z različnimi registratorji časa.

Programska oprema je sodobna, modularna zasnova ji omogoča izbiro tistih komponent, ki jih potrebujemo v določenem trenutku, z možnostjo poznejše nadgradnje. Tako lahko istočasno povečujemo zmogljivost aplikacije in njeno uporabnost (hitrost dela, učinkovitost).

Ker je povezava z registratorji obojestranska, se ob vnosu v Kadrovsko evidenco podatek avtomatsko prepiše v šifrant oseb Registracije delovnega časa.

Vnešeni podatki(evidenca prisotnosti oz. odsotnosti) so osnova za obračun plač in za druga vrednotenja, v odvisnosti od tega, kam je delavec razporejen (možne prerazporeditve med mesecem).

V aplikaciji so upoštevane vse naše dosedanje izkušnje na področju registracije in obdelave registriranih podatkov.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: