KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Evidenčno spremljanje projektov

Z večanjem števila dokumentov v podjetju (projektov, pogodb,….) pridemo do točke, ko obvladovanje le-teh ni več mogoče. Pokaže se nujna potreba po računalniško podprtem sistemu za obvladovanje različnih dokumentacij.

ESP (evidenčno spremljanje podatkov o projektih) je programski paket, namenjen obvladovanju dokumentov.

Vnos posameznega projekta lahko vsebuje referenco na eno izmed pogodb/ponudb programskega paketa KOMERCIALA. Na podlagi izbrane pogodbe/ponudbe se v ESP prepišejo osnovni podatki o projektu.

Projekti oz. njihovi ključni podatki se lahko med potekom spreminjajo, zato ima vsak projekt več revizij (verzij), od katerih je izključno ena trenutno veljavna (ponavadi zadnja). Na voljo so postopki za generiranje novih verzij, na podlagi obstoječe revizije.

Revizija predstavlja delovni nalog z vsemi podatki o objektih projekta in osebah (nosilcih projekta), ki so s projektom povezani.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: