KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Potni nalogi

Želite sistem, ki bi omogočal dovolj hitro, enotno in dovolj točno pripravo, izpis in obračun potnih nalogov?

Kako zagotoviti vse potrebne podatke in potne naloge za davčne inšpektorje, da ne bi zaradi nepravilnosti le ti dodatno obdavčili naše podjetje in uvedli obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, zaračunali dodatne obresti in podali predlog k sodniku za prekrške?

V praksi so potni nalogi velikokrat površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Prav zato davčni inšpektorji radi preverjajo upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic za zaposlene. Po pravilu take potne naloge uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

Programski modul KOPA POTNI NALOGI vam omogoča pravilno obračunavanje potnih stroškov in je usklajen s slovenskimi zakoni in predpisi.

»POTNI NALOGI«  je grafična aplikacija. Omogoča vnos in obračun potnih stroškov za potovanja doma in v tujini. V obračunu zajamemo vse stroške, ki so nastali s službenim potovanjem, in sicer dnevnice, kilometrine, cestnine, parkirnine ter vse ostale stroške, ki jih predvidimo v nastavitvah za obračun.

Končni rezultat so obračunani in izplačani potni stroški za službeno potovanje posameznika, pregledi potnih stroškov po stroškovnih mestih in delovnih nalogih za celotno podjetje za različna obdobja. Zagotovljen je tudi prenos podatkov v glavno knjigo ter priprava virmanskih nalogov.

Naša rešitev ima že vgrajene nastavitve, ki omogočajo maksimalno prilagodljivost vašim željam in potrebam. Tako bo vaš obračun potnih stroškov postal  zelo enostaven, potni nalogi pa tako pregledni, da bodo še inšpektorji zadovoljni.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: