KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Stroški dela in kadrovski viri

Konkurenca sili podjetja v racionalizacijo poslovanja. S spremljanjem učinkov razvoja in uspešnosti posameznika si zagotavljate dolgoročno usmerjenost in konkurenčnost vašega podjetja.

Zakaj bi izgubljali čas z nepotrebnim iskanjem, zbiranjem in urejanjem?

S podatki, ki so v podjetju na voljo, poizkušate najti odgovore tudi na vprašanja: kakšnega človeka na novo zaposliti, koga predlagati za napredovanje, kako ga nagraditi in koga postaviti na bolj odgovorna mesta. 

Podatki čakajo na vas in so pripravljeni, da jih uporabite.  

Programska rešitev, ki nudi učinkovito informacijsko podporo in širok nabor podatkov o zaposlenih ter njihovi vlogi v podjetju, je modul KOPA stroški dela in kadrovska evidenca.

Programski paket KOPA Stroški dela in kadri  predstavlja podjetjem pomemben dejavnik z vidika načrtovanja odhodkov, kadrovanja, sistemov stimuliranja, načrtovanja, raznih primerjav. Prilagodi se lahko vsakemu podjetju in različnim uporabnikom, poenostavi vam postopke dela, prihrani čas, zagotavlja varnost podatkov, omogoča pa tudi povezljivost z ostalimi paketi KOPA ERP.

Zasnovan je tako, da so možne hitre in enostavne spremembe, ki jih večinoma opravi uporabnik sam, brez pomoči informatikov in brez posegov v same programe.

Z nekaj kliki do obračuna plač

STROŠKI DELA    

Raziskave so pokazale, da je v modernem sistemu obračuna plač postalo najvažnejše, da je sistem obračuna mogoče hitro in enostavno spreminjati in slediti spremembam v sistemu nagrajevanja. Razni obvezni podatki in poročila, elektronske povezave z zunanjim okoljem preko Interneta, hitrost v delovanju, enostavnost, točnost in podobne lastnosti so razumljive same po sebi.

Programski paket oz. aplikacija plače omogočajo izračun, izplačilo, pripravo datotek in izpisov (ali predlog) za posredovanje podatkov bankam, davčni upravi in statistiki s pomočjo različnih elektronskih povezav ter izdelavo drugih analiz za potrebe podjetja z uporabo generatorja izpisov za različne izračune (plače, regres, sejnine, nagrad učencem na praksi, božičnic, poračunov, izračun stanarin , dividend,...)

Aplikacija se lahko v celoti prilagodi uporabniku (uporabnik obdrži svoje šifre za vse postavke), z malo iznajdljivosti si lahko sistem obračuna plač (tehniko izračuna) sami prilagodite za obračun pogodbenega dela, avtorskih honorarjev in podobnih izplačil.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

 • vnos in dostop do vseh podatkov na enem mestu
 • spremenljivost aplikacij s spremenljivostjo okolja (fleksibilnost)
 • nastavljivost po uporabnikovih željah in zahtevah
 • avtorizacija na nivoju OE in na nivoju posameznih podatkov
 • izredno hiter,varen in pregleden dostop vseh potrebnih podatkov 
 • natančen izračun in izplačilo vseh vrst dohodkov( od plač, jubilejnih nagrad, poračunov, avtorskih honorarjev, pogodb o delu, sejnin, dividend)
 • vsi podatki za dohodnino so na enem mestu, zato je zelo malo dela ob koncu leta ( posredovanje podatkov DURS –u) 
 • preprosta nastavitev za izdelavo poročil in izpisov raznih obrazcev
 • hitro in enostavno vključevanje podatkov iz prejšnjih obračunov v nov obračun (poračun)
 • enostavno povezovanje podatkov iz baze z drugimi prog. orodji (WORD,EXCEL) 
 • spremljanje in arhiviranje stroškov osebnih dohodkov za vsako izplačilo posebej (zmanjša se obseg dela) 
 • časovni in stroškovni prihranek pri spreminjanju tehnike izračuna  (algoritem za izračun)
 • povezljivost z ostalimi paketi KOPA ERP 
 • različni nivoji uporabe programa (z nižjimi nivoji omejeni vnosi in pregledi podatkov)
 • uvajanje aplikacije je enostavno in hitro (interaktivna pomoč in navodila) 
 • elektronsko poslovanje z bankami, zavarovalnicami, AJPES-om, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • nastavitev in izdelava končnih poročil in obrazcev, ki so zakonsko določeni ali jih podjetje potrebuje za različne analize (REK-1,REK-2, OBR-PL, Obrazec-1-Z, Davek na izplačane plače, Zbirni nalogi za prenos po datumih plačila, 1-ZAP/M,…).

KADROVSKI VIRI

Tudi v kadrovskem sklopu smo poleg točne in hitre evidence o stanju vseh kadrovskih podatkov zgradili sistem, ki vam omogoča izdelovanje množice različnih analiz in poročil. Seveda so vsi podatki uvrščeni na časovno premico, tako da lahko v vsakem trenutku ugotovite tudi stanje, ki je veljalo v preteklem obdobju..

Program kadrovska evidenca omogoča  spremljanje  podatkov o osebi za potrebe vseh programov v KOPA ERP. Pri vnosu se opredelita vloga in status osebe in ostali podatki iz različnih kriterijev.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo
 • podatki o zaposlenih so shranjeni v elektronski obliki na enem mestu 
 • njihovo vzdrževanje je hitro in enostavno
 • dostop do podatkov zaščiten pred vpogledi nepooblaščenih oseb
 • hiter dostop do podatkov
 • celovit in pregleden način spremljanja zaposlenih
 • razvoj kadrov 
 • možnost hitre izdelave analiz, grafov, izpisov, odločb, pogodb…. 
 • enostavna izdelava različnih seznamov in poročil ( PD, M1, M2, M3, potrdilo o prejemu del.knjižice,...)
 • rešitev je zasnovana odprto, tako da zadosti potrebam večjih ali manjših podjetij (fiksni podatki in poljubno nastavljivi podatki (prilagodljivost))
 • posebni funkciji zaklepanja in nastavljanja vsebine polj maksimalno skrajšata potreben čas knjiženja
 • opozarja na datume preteka določenih veljavnosti (pogodb, zdravniških pregledov…)
 • izvoz podatkov in izpisi v v Word, Excel, PDF, RDF, HTML, CSV, Notepade, CSU…, 
 • program lahko vodi evidence za več podjetij hkrati (avtorizacija po podjetjih) 
 • možnost dodelave programa po vaših željah
 • spremljanje zakonodaje in nadgradnja
 • prenos podatkov iz kadrovske evidence v plače (pri tem ni moteno delo v kadrovski evidenci)
 • izračun dopusta po zakonsko določenih kriterijih in možnost vnosa dodatnih kriterijev.

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: