Znanje je luč

ECDL tečaji

Znanje in izkušnje

Znanje in izkušnje pri uporabi računalnikov in sodobnih komunikacij sta v današnjem načinu dela ključnega pomena. V Kopi imamo redne tečaje za  najpogostejše programe in opravila za podjetja in posameznike - uporabnike računalnikov.

Glede na vse hitrejši razvoj informatike na delovnem mestu, smo se v KOPI pridružili evropski pobudi za dvig ravni računalniškega znanja. Tako smo septembra 2000 istočasno z drugimi koncesionarji začeli s programom ECDL* -"Evropskega računalniškega spričevala v Sloveniji". Prav tako imamo priznano usposobljenost za izobraževanje zaposlenih v javni upravi in nekaterih drugih ministrstvih.

Pripravili smo tečaje po programu ECDL in izvajamo izpite v skladu z navodili in po predpisih fundacije ECDL. Spričevalo pridobljeno v KOPI velja povsod v Evropi. Poleg tečajev po programu ECDL potekajo v Kopi tečaji tudi tečaji za ostale programe iz Microsoftove ponudbe ( VISO, Project, itd), tečaji risanja ( ACAD), sestavljeni tečaji po želji naročnika in tematske delavnice.

Naši učni načrti so usmerjeni v spoznavanje postopkov za učinkovito uporabo določenega programa na praktičnih primerih. Cilj je čim boljša priprava kandidatov za uporabo pridobljenega znanja na delovnem mestu.

Kaj prinaša spričevalo ECDL?

  • zagotavlja boljše znanje (produktivnost) zaposlenih in konkurenčno sposobnost tistih, ki iščejo službo
  • delodajalcu olajšajo izbiro, ker novinec s spričevalom izkaže svojo usposobljenost
  • določa raven znanja, ki je nujna za uspešno delo z računalnikom
  • omogoča vzpostavljanje splošnega merila znanja uporabnikov računalnikov
  • je evropsko priznano in  tako olajšuje sodelovanje ljudi in podjetij preko meja.

 

ECDL izobraževanje

Evropsko računalniško spričevalo prejmejo kandidati, ki opravijo izpite iz vseh 7 modulov. Tisti, ki so jim dovolj le 4  moduli, prejmejo Spričevalo ECDL Start.

 1. Osnove informacijske tehnologije  
 2. Uporaba računalnika za delo z datotekami   - MS Windows okolje
 3. Urejanje besedil  - MS Word
 4. Preglednice  - MS Excel
 5. Baze podatkov  - MS Access
 6. Predstavitve in grafika  - MS PowerPoint
 7. Informacijske storitve v omrežjih  - MS Internet Explorer in
   OutlookExpress

Tečaji potekajo v prostorih na sedežu firme ali ob posebnih dogovorih pri uporabnikih. Vsak udeleženec dela na svojem sodobno opremljenem računalniku, ki je povezan v omrežje.

Za tiste, ki začenjajo, bo najbolj ustrezal temeljni tečaj računalništva: osnove o računalniku in osnove Windows. Naprej priporočamo osnove Word-a in osnove Excela. Vsem, ki pa želijo svoje znanje osvežiti ali izpopolniti z možnostmi najnovejše programske opreme, priporočamo obisk nadaljevalnih tečajev Excela in Worda, uporaba Interneta in Elektronske pošte, tehniško risanje z AutoCAD-om in enodnevnih delavnic, z izbranimi temami.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec na desni strani ali pošljite mail na marketing@kopa.si ali pokličite na 02 88 39 700.

* Slovensko društvo INFORMATIKA je kot član mednarodnega združenja CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies –  dobilo koncesijo za Slovenijo za evropsko priznan izkaz o usposobljenosti za delo na informatiziranem delovnem mestu – European Computer Driving License – ECDL