e - izobraževanje

SMERNICE V E - IZOBRAŽEVANJU

Izobraževanje preko računalnika postaja vse bolj pomemben del pri uporabi Interneta. Podjetja so pričela s prvimi koraki proti uvajanju e-izobraževanja za zaposlene predvsem zaradi manjših stroškov, vendar manjši stroški so le ena izmed prednosti, ki jih ta oblika izobraževanja nudi:

  • Za podjetje je pomembna prednost tudi manjša poraba časa, večja učinkovitost učenja in trajnost izobraževanja.
  • Kontrola se zmanjša na eno mesto, saj so vsi, ki se izobražujejo neprestano na dosegu.

                      

Prednosti pa ne veljajo le za podjetja, ki izobražujejo zaposlene, temveč tudi za tiste, ki se izobražujejo:

  • Smisel e-izobraževanja je predvsem v prenosu moči iz učitelja/predavatelja na učenca, kar pomeni učenje zaradi učenca in ne učenja zaradi učitelja. Učenci se učijo, po potrebi oziroma v odvisnosti od svojega časa, njihovo učenje se ne zaključi kot navadno predavanje v učilnici. Učenci nimajo več strahu pred postavljanjem vprašanj pred drugimi, kar že poleg same po sebi zanimive oblike izobraževalnih programov povečuje aktivnost učencev.

Pogled na e-izobraževanje iz organizacije kot celote, pa ne sme izgubiti celostnega povezovanja e-izobraževanja s poslovanjem. Pomembno je, da določena organizacija vpeljuje e-izobraževanje na vseh ravneh istočasno in da izbere pravo obliko izobraževalnih programov, ki v enaki meri upoštevajo že vpeljane industrijske standarde, računalniško opremljenost, računalniške aplikacije in vsebino ter z njo cilje oz. nivo znanja, ki jih želi s tovrstnim izobraževanjem doseči.

Pri e-izobraževanju obstaja več modelov, ki predstavljajo in zagovarjajo določeno obliko izobraževanja. IBMov 4-tirni model govori o 4 nivojih e-izobraževanja:

  • Učenje iz informacij: uporaba WEB predavanj, WEB knjig, WEB konferenc, učenje na podlagi branja, gledanja in poslušanja
  • Učenje iz interakcije: učenje na podlagi interaktivnih iger, simulacij in testov
  • Učenje iz sodelovanja: uporaba pridobljenega znanja v timih, sodelovanje v virtualnih učilnicah in e-laboratorijih
  • Učenje v živo: treningi, igranje vlog, učenje na primerih, predavanja.

 

Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)