Subvencionirana izobraževanja

Komu so programi  namenjeni ?

Zaposlenim  in nezaposleni osebam, da pridobijo in krepijo sposobnosti, znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki izboljšujejo njihove zaposlitvene možnosti in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu dela. Program se izvaja pri delodajalcih ali na sedežu našega podjetja, ki na konkretnem delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja usposabljajo brezposelne osebe.

Cilj je ublažiti posledice gospodarske krize prek zagotavljanja pomoči delodajalcem in delavcem v , izvajanju prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« znotraj 1. Razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013.

Za podrobne informacije lahko pokličete: na telefon 02/ 88 39 753 ali 02 / 88 39 799 ali pošljete mail na branko.susec@kopa.si

Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)