KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

KOPA HRM kadrovska evidenca


OBVLADOVANJE OSNOVNIH KADROVSKIH PROCESOV JE LAHKO PREPROSTO.


Ažurna in celovita kadrovska evidenca s pripadajočo dokumentacijo na enem mestu je osnovni pogoj za učinkovito delo kadrovske službe. Osebna mapa vseh oseb (zaposlenih, družinskih članov, študentov, zunanjih sodelavcev, itd.),  ki kakorkoli nastopajo v poslovnem sistemu, na enem mestu z obvladovanjem in vodenjem vseh podatkov področja sistematizacije delovnim mest.

ODLIKE KOPA HRM KADROVSKE EVIDENCE

  1. Podatek vnesem in spremenim samo na enem mestu.

  2. S pomočjo šifrantov lahko samostojno in neomejeno prilagajam strukturo in globino informacij.

  3. Enostavno vodim zgodovino razporeditev, izpisujem pogodbe o delu in pripadajoče anekse za želena obdobja.

  4. Za pravočasno reagiranje  na aktivnosti si pomagam z opomniki, ki me obveščajo o prihodnjih potekih/obnovitvah dogodkov.

  5. Letne obdelave opravim z levo roko, saj gre za avtomatizirane postopke, kot je npr. izračun in priprava odločb o letnem dopustu.

  6. Priprava analiz in poročil je preprosta, saj imam na voljo prijazna in enostavna orodja, s pmočjo katerih lahko takoj reagiram na nepredvidene  želje nadrejenih.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: