KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

KOPA Komerciala

Kako skrajšati, poceniti in izboljšati učinkovitost prodajnega procesa, kako potencialne interesente prepričati, da bodo postali kupci?

Uspešna podjetja se na trgu srečujejo s poslovnimi partnerji, kjer so v kupoprodajnih procesih izredno pomembni podatki o stanju razpoložljivih in dejanskih zalog izdelkov, cenah našega prodajnega asortimana, dobavnih rokih, plačilnih in dobavnih pogojih…

Učinkovita podpora nabavno prodajnim procesom, predvsem pa točna in hitra informacija  ob pravem trenutku je vaša velika prednost, odločilna v boju s konkurenco.

Programski paket KOPA komerciala pokriva vse potrebe sodobnega podjetja pri spremljanju, podpiranju in nemotenemu odvijanju poslovnih funkcij od iskanja najugodnejšega ponudnika blaga do prodaje in prilagajanja kupčevemu povpraševanju.

 

Skladiščno poslovanje

Programski paket SKLADIŠČE se ukvarja z vsemi količinskimi vhodi in izhodi vseh vrst skladišč. Vsak trenutek imamo na razpolago podatke o skladiščenju materialov, polizdelkov, izdelkov in trgovskega blaga po lokacijah in po različnih cenah.

Prejemi in izdaje so lahko samostojni dogodki, ki jih beleži skladiščnik, lahko pa so posledica dogodkov v drugih paketih, npr. v nabavi (naročilo dobavitelju), prodaji (naročilo kupca) ali proizvodnji (lansirana dokumentacija materialnih izdaj). Paket se ne ukvarja z vrednostnimi podatki, le ti so v domeni drugih aplikacij.

Paket SKLADIŠČE je enostavno povezan z ostalimi paketi in predstavlja osnovo za delovanje vseh ostalih paketov, ki potrebujejo količinske dogodke.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

 • bistvena poenostavitev, optimizacija in pospešitev skladiščnih postopkov
 • omogoča nadzor in sprotno ter točno vodenje podatkov o zalogi (zmanjšajo se stroški zalog in prodaja postane bolj prilagodljiva)
 • zagotavlja celovito sledljivost produktov po fazah proizvodnje, kontrolnih številkah in črtnih kodah (po vseh metodah vrednotenja zalog)
 • možnost sledenja poljubnega produkta v poljubnem skladišču
 • v celoti se lahko integrira z aplikacijo ERP in ostalimi poslovnimi postopki
 • vsebuje sistem samodejnega zajemanja podatkov, ki omogoča natančno in učinkovito vodenje zalog (zbiranje in uporabljanje podatkov o zalogah v realnem času s pomočjo tehnologije radijskih frekvenc in prenosnih optičnih čitalcev)
 • nudi dostop do vseh natančnih podatkov v celotni aplikaciji
 • omogoča vpogled v dejanske zaloge, naročene količine, rezervacije in prodajne zaloge po vseh skladiščih

Prodaja

Programski paket PRODAJA skrbi za celotni prodajni proces v podjetju z izjemo računovodskih analiz. Paket PRODAJA omogoča izvajanje planiranja prodaje, naročil kupcev, vodenja pogodb in izjav o davkih, urejanja različnih cenikov, dajanja ponudb, izvedbe dobave in dostave ter izdelavo prodajnih analiz za proizvodna podjetja. Nekatere funkcije so na razpolago kot opcije, predvsem zato, ker jih ne potrebujejo vsa podjetja. To so: obravnavanje naročil, vodenje embalaže pri kupcih, določitev transporta in vrstnega reda nalaganja, ambulantna prodaja in vodenje tipičnih dobav.

S programom FAKTURIRANJE izdelamo račun za blago ali storitve, ki so bile dobavljene ali opravljene za kupca. Količinske podatke o dobavi ali storitvi dobi program na osnovi dokumenta, ki je bil zajet v paketu SKLADIŠČE. Vrednostne podatke črpa iz cenikov ali drugače vnesenih cen, podatke o davkih iz STANDARDIZACIJE, itd. Vse fakture se avtomatsko ali ročno prenesejo v saldakonte kupcev.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

 • avtomatizira opravila v prodajni izvedbi in s tem omogoča ohranjanje nizkih stroškov prodajne izvedbe, kljub porastu obsega prodaje
 • opravila, ki se nanašajo na načrtovanje prodaje, so ločena od prodajne izvedbe, kar omogoča jasno razmejitev dela
 • načrtovanje prodaje je ločeno od izvajanja prodaje, s čimer je omogočena natančna delitev del in nalog, jasno se opredelijo pravila in postopki
 • paket je zelo fleksibilen in omogoča hitre prilagoditve novim zahtevam v prodaji, kar daje veliko konkurenčno prednost
 • zagotovi se pregled nad celotnim prodajnim procesom od naročila do plačila
 • aplikacija omogoča planiranje prodaje, izvajanje naročil kupcev, vodenje pogodb in izjav o davkih, urejanje različnih cenikov, oblikovanje in posredovanje ponudb, izvajanje dobav in dostave, izdelavo prodajnih analiz itd.
 • nekatere funkcije so na razpolago kot opcije (obravnavanje naročil, vodenje embalaže pri kupcih, določitev transporta in vrstnega reda nalaganja, ambulantna prodaja in vodenje tipičnih dobav)
 • program fakturiranje izdela račun za dobavljeno blago oz. opravljene storitve kupcu
 • količinski podatki o dobavah in storitvah se zbirajo na osnovi dokumentov v aplikaciji SKLADIŠČE; vrednostni podatki se zbirajo iz cenikov ali drugih vnesenih cen; podatki o davkih se črpajo iz STANDARDIZACIJE
 • modul prenese vse fakture in davke v saldakonte kupcev ročno ali avtomatsko
 • omogoča izpise analiz prodaj po kupcih, državah, storitvah, referentih, po obdobjih….

Nabava

Programski paket NABAVA skrbi za tvorjenje zunanjih naročil na osnovi internih naročil v podjetju, ukvarja se s povpraševanjem in zbiranjem ponudb od dobaviteljev, vodi podatke o pričakovanih rokih dobav in jih po prejemu v skladišče tudi razknjižuje; na osnovi bruto potreb, ki jih poda proizvodnja, računa neto potrebe in optimizira naročila dobaviteljem. Predpogoj za uporabo paketa je paket SKLADIŠČE.

Odlike, ki jih uporabniki cenijo

 • optimira in poenostavi se celotni proces nabave
 • nastanek napak se zniža na najnižjo možno raven
 • oblikovanje posameznih nabavnih zahtevkov je možno iz skladiščnega modula oz. modula delovnih nalogov
 • omogoča samodejno oblikovanje naročil iz nabavnih zahtevkov in oblikovanje naročil v ozadju iz pozicij večjih nabavnih zahtevkov; shranjevanje standardnih nazivov za uporabo na nabavnih zahtevkih, naročilih oz. računih; oblikovanje dogovorjenih naročil za nabavo dodatnih potrebnih rezervnih delov; samodejno izdajo pogodbenih naročil;oblikovanje posebnih naročil z vnosom nazivov identov na pozicijah naročil za dele, ki še niso v podatkovni bazi skladiščnih identov
 • možnost neposrednega naročanja za nabavo in izdajo rezervnih delov ter storitev neposredno na delovne naloge oz. konte glavne knjige
 • aplikacija omogoča oblikovanje povpraševanja, nabavnih zahtevkov oz. naročil za enega ali več dobaviteljev materialov, proizvodov ali storitev
 • analizira dobavitelje ob naročanju rezervnih delov
 • možnost neomejenega števila valut in stopenj ter vrst davkov za spremljanje nabav iz različnih držav
 • izpis analiz nabav po dobaviteljih, državah, materialih, referentih, obdobjih…..
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: