KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Lesno predelovalna industrija

Konkurenca v lesno predelovalni industriji narekuje podjetjem v tej panogi, da stopajo v korak s sodobnimi evropskimi in svetovnimi trendi z uvajanjem izboljšav v proizvodnji in v razvijanju novih izdelkov po sodobnih zahtevah.

Podjetja, ki sledijo globalnim načelom preprečevanja onesnaževanja okolja v skladu z najvišjimi standardi EU, gospodarno proizvodnjo ter uporabo naravi prijaznih snovi, prispevajo  k zmanjševanju obremenitev okolja.

Prilagodljiva sodobna tehnologija, tehnološko obvladovanje proizvodnje pohištva, usposobljenost kadrov in naše fleksibilne celovite rešitve so garancija za uspešno soočenje s sodobnimi izzivi.

Referenčna zgodba LIP Bled

Kopa ERP Novice
sreda, 25.10.2017
 
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: