KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Lesno predelovalna industrija

Konkurenca v lesno predelovalni industriji narekuje podjetjem v tej panogi, da stopajo v korak s sodobnimi evropskimi in svetovnimi trendi z uvajanjem izboljšav v proizvodnji in v razvijanju novih izdelkov po sodobnih zahtevah.

Podjetja, ki sledijo globalnim načelom preprečevanja onesnaževanja okolja v skladu z najvišjimi standardi EU, gospodarno proizvodnjo ter uporabo naravi prijaznih snovi, prispevajo  k zmanjševanju obremenitev okolja.

Prilagodljiva sodobna tehnologija, tehnološko obvladovanje proizvodnje pohištva, usposobljenost kadrov in naše fleksibilne celovite rešitve so garancija za uspešno soočenje s sodobnimi izzivi.

Referenčna zgodba LIP Bled

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: