KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Prehrambena industrija

S približevanjem EU in postopno liberalizacijo trga se zaradi nekonkurenčnosti ekonomski položaj številnih podjetij v prehrambeni industriji slabša, zato je nujna obnova proizvodnih, razvojnih in tržnih strategij.

Procesi povezovanj, ki so se začeli v zadnjih dveh letih v nekaterih panogah, tehnološke prenove ter prevzemanje in uvajanje normativnih in kontrolnih principov EU so nujni pogoj povečanja konkurenčnosti dejavnosti.

Prednosti, ki jih ima živilska industrija v kakovostni hrani in naravnih surovinskih virih, se morajo izkoristiti z identifikacijo proizvodov, tržno promocijo in z izdelano strategijo razvoja. 

Rešitve za prehrambeno industrijo ponujamo v okviru našega proizvodnega informacijskega sistema KOPA ERP.

Referenčna zgodba Celjske mesnine

Referenčna zgodba Perutnina Ptuj

Referenčna zgodba Pivovarna Laško

Referenčna zgodba Radenska

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA ERP
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: