KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

Ohranjanje zadovoljstva zaposlenih in povečevanje njihove motiviranosti je eden od ključnih izzivov poslovanja. S slednjim se soočajo predvsem podjetja, ki načrtujejo dolgoročno strategijo uspešnosti in rasti, ob zavedanju, da je bolj od finančnega pomemben intelektualni kapital. Pri tem jim podporo nudijo informacijski sistemi za celovito ravnanje z ljudmi pri delu, kakršen je Kopa HRM.


Kopa HRM zasleduje cilj:

IMETI PRAVE, ZADOVOLJNE LJUDI, NA PRAVIH MESTIH IN S PRAVIMI ZNANJI


Je celovita informacijska podpora tako pri izvajanju enostavnih kot zahtevnejših kadrovskih procesov. Poleg potrebnega administrativnega dela: vodenje kadrovske evidence, upravljanje sistematizacije delovnih mest in pogodb o delu so s programsko rešitvijo podprti tudi zahtevnejši kadrovski procesi, kot so na primer planiranje razvoja kadrov in nasledstev s pomočjo kompetenčnih modelov, ocenjevanje in nagrajevanje zaposlenih in drugo.

Kopa je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj v podjetjih različnih velikosti in dejavnosti razvila informacijski sistem za učinkovito podporo razvoju človeškega kapitala in usklajevanju potreb zaposlenih s cilji podjetja.

 

VSEBINA Kopa HRM

  • KADROVSKA EVIDENCA
  • RAZVOJ KADROV_LETNI RAZGOVORI
  • RAZVOJ KADROV_CILJNO VODENJE
  • RAZVOJ KADROV_PLANIRANJE IZOBRAŽEVANJ
  • RAZVOJ KADROV_MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME
  • VARSTVO PRI DELU
  • KADROVSKI KONTROLING
  • OSEBNI PORTAL ZAPOSLENIH
  • OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNIH RAZMERIJ
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: