KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

Planiranje in prerazporejanje dela in zaposlenih

VEČJA ODZIVNOST, MANJŠI STROŠKI IN BOLJŠA ORGANIZIRANOST DELA, ŠE POSEBEJ V PRIMERIH ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH.


Modul planiranje in prerazporejanje zaposlenih omogoča vodjem večji pregled in ažurnost nad planiranjem, izvajanjem in prerazporejanjem dela in nalog zaposlenih. Slednje je še posebej pomembno v primerih povečanega obsega dela, v primerih raznih odsotnostih, bodisi načrtovanih ali nenačrtovanih, v času večje obremenitve delovnih procesov in tudi pri pojavu raznih nepredvidljivih okoliščin.

 

  • Zaposlene lahko planiram in spremljam njihovo delo na enem mestu, z enkratnim vnosom podatkov, ter jih prerazporedim po različnih obdobjih (dnevno, tedensko, mesečno, letno) in po pomembnosti.

  • Ker lahko preprosto planiram in prerazporejam ljudi,  s tem izboljšujem učinkovitost dela na ravni podjetja, obenem pa s tem pripomorem k boljšem razumevanju in krepitvi medsebojnih odnosov.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: