KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

Management izobraževanj


KONTINUIRANO IZOBRAŽEVANJE ZA GRADNJO UČEČEGA PODJETJA.


Vodstva se vse bolj zavedajo, da je mogoče z učinkovitimi treningi razvijati spretnosti, izboljšati storilnost in kakovost dela in s tem neposredno vplivati na krepitev zvestobe zaposlenih. Pridobivanje novih znanj koristno vpliva  na zaposlene tudi z vidika povečanja njihove samozavesti, zato je kontinuirano izvajanje izobraževanj zaposlenih postalo nujen del poslovne strategije vsakega podjetja. 
Podpora managementu izobraževanj, kot modul sistema KOPA HRM, na podlagi analize potreb po izobraževanju in ciljev organizacije oz. podjetja pomaga pri sestavljanju ustreznih programov in spremljanju njihovega vpliva na poslovne rezultate. Z njim je mogoče optimizirati in dolgoročno obvladovati proces razvoja kadrov. 

ODLIKE KOPA HRM  - MANAGEMENT IZOBRAŽEVANJ         

  1. Enostavno vodim katalog izobraževanj in izvajalcev.
  2. Pripravljam letne in obdobne plane izobraževanj in planiram stroške po izbranih nosilcih.
  3. Analiziram in spremljam realizacijo planiranih in izvedenih izobraževanj ter stroškov, ki so pri tem nastali.
  4. Vodim dokumentacijo, ocenjujem kakovost izobraževanj, izvajalcev in udeležencev ter pripravljam predloge za vnaprej.
  5. Struktura analiz, poročil in kazalnikov nam je pisana na  kožo.


        

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: