MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Modul Sredstva

 • Spremljanje sredstev, pripadajočih stroškov, zgodovine in napak vseh pomembnih delov sredstva skozi vse procese in lokacije na katerih se nahaja
 • Uporaba modeliranja sredstva in opreme za določanje relacij med delom naprave, njeno fizično lokacijo in sistemi s katerimi je lahko povezana
 • Kreiranje hierarhij, ki določajo operativne lokacije kot dele več drugih sistemov
 • Kreiranje hierarhije sredstev, ki omogoča prenos vzdrževalnih stroškov po celotni hierarhiji
 • Kreiranje hierahije kod napak za beleženje in analizo problemov in okvar sredstev
 • Nastavitev meritvenih točk, izvajanje analize trendov in defektov s pomočjo aplikacije Obratovalni pogoji
 • Določanje skladišč, delavnic in dobaviteljev kot lokacij za kontinuirano spremljanje sredstev in njihovih premikov
 • Analiza možnosti napak posameznih delov naprave in možnega vpliva na sisteme, s katerimi je povezan
 • Analiza razpložljivosti sredstva
 • Grafični pregled sestave sredstva
 • Lokacija sredstva s pomočjo aktivnega spletnega zemljevida
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: