MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Modul Poročila in KPI   

Možnosti analiziranja podatkov v Maximo 7 

  • Poročila o ključnih performančnih indikatorjih (KPI-Key Performance Indicator Reports) KPI so metrike, ki se uporabljajo za poudarjanje uspešnost glede na zastavljeni cilj. Na voljo so kot seznamu in v grafični obliki. Uporabljajo se za hitro izpostavljanje statusov v rdeče / rumene / zelene barve. Dodatno so možne še povezave na izpise s katerimi še dodatno analiziramo podatke.

  • Liste rezultatov z analitično obdelavo in grafičnim prikazom. Funkcionalnost omogoča pregled podatkov z želenimi kriteriji. Lista rezultatov se lahko prikaže tudi na vstopnem centru ter omogoča končnemu uporabniku, da listo podatkov izvozi v Microsoft Excel za nadaljno analizo po želenih kriterijih (lokacija, sredstvo, nadzornik, koda napake ...). Ta hiter in lahek način za analizo podatkov se lahko vsak trenutek prikaže v obliki seznama ali grafični obliki.

 

  • Ad Hoc Možnost Ad Hoc poročanja, ki omogoča izdelavo poročil za svoje potrebe s samo nekaj kliki, pri tem pa ne zahtevajo tehničnega in razvijalskega znanja.
  • Planiranje dela - Scheduller  Možnost planiranja dela v grafični obliki, kjer so povezani delovni nalogi, opravila, planirani delavci oz. stroke, razpoložljivost delavcev glede na delovni koledar, omejitve in dovoljenja za delo, pregled izvedenega dela glede na planirano.

Gantogram - Planiranje dela 

  • Standardna in posebej razvita poročila. Uporaba velikega števila standardnih in posebej narejenih poročil, ki dajejo različne analitične podatke iz sistema (kliki na sliko za povečavo)

     

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: