MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Modul Skladiščenje

 MAXIMO® poleg prihrankov povezanih z učinkovitejšim preventivnim vzdrževanjem, omogoča zmanjšanje in optimiranjem zalog rezervnih delov in materialov, ter učinkovitejšo nabavo.
Skladiščenje    

 • Specifikacija atributov in možnost iskanja po atributih za idente, naprave in lokacije
 • Preko 2000 šablon za klasifikacijo materialov
 • Spremljanje skladiščenih in neskladiščenih identov skozi več skladišč
 • Spremljanje identov, cen in zalog po policah, lotih ali skladiščih
 • Dopolnjevanje skladiščnih zalog preko dobaviteljev, centralnega skladišča, ali ostalih skladišč, ko zaloge padejo pod minimalne nivoje
 • Avtomatična donaročila identov glede na rok uporabnosti
 • Vodenje cen identov po zadnjih cenah, povprečnih cenah ali uporabniško definiranih algoritmih za ekonomične naročilne količine, donaročilne točke in varnostne zaloge
 • Uporaba ABC analize za določanje prioritet skladiščnih identov z upoštevanjem frekvence dejanskih zalog identov
 • Dostop do informacij o predvidenih dobavah in do informacij o razpoložljivosti materialov in rezervnih delov
 • Kreiranje začasnih skladišč za vodenje odgovornosti za idente v tranzitu
 • Implementacija “just-in-time” metodologij z uporabo datumskih rezervacij delovnih nalogov kot tudi časov dobave za generiranje naročil
 • Identifikacija identov brez zaloge ali pa zamenjava z alternativnimi rezervnimi deli, dobavitelji, ali pa zalogami na drugih lokacijah
 • Določanja ekonomičnih naročilnih količin, donaročilnih točk in varnostnih zalog po posameznih skladiščih
 • Direktna izdaja rezervnih delov ali v ozadju na delovne naloge ali stroškovna mesta
 • Prikaz rezervacij skladiščnih identov za delovne naloge
 • Prikaz vseh delovnih sredstev na katerih je del uporabljen oziroma vgrajen
 • Izvajanje časovno spremljane in sistemsko verificirane avtorizacije preden se lahko naredijo spremembe na skladišču
 • Enostaven dostop do informacij o zadnjih cenah in skladiščnih zalogah
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: