MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Viri    

  •  Boljša uporaba razpoložljivih virov, nadzor in pregled nad vzdrževalnimi stroški, povečanje produktivnosti, zagotavljanje visoke kvalitete izdelkov in storitev in s tem povečanje konkurenčne prednosti podjetja.
  • Vzdrževanje podrobnih zapisov o podjetjih, vzdrževalnih pogodbah orodjih, delavcih, strokah in deovnih skupinah, ki se uporabljajo v ostalih modulih za planiranje in analizo vzdrževalnih del

Delavci 

  • Povezovanje zapisov o delavcih z zapisi o strokah za organiziranje delavcev po strokah
  • Kreiranje zapisov o strokah vključno z urnimi postavkami za redne ure in za nadure
  • Vzdrževanje podatkov za vsakega zaposlenega o dnevni prisotnosti, dopustih, bolezninah in neproduktivnem delovnem času; spremljanje zgodovine nadur in individualnih urnih postavk
  • Izobraževanja in usposobljenosti delavcev z možnostjo
  • Spremljanje usposobljenosti in povezanih certificiranj
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: