MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Prednosti

Učinkovito in uspešno vzdrževanje strojev, naprav, opreme zgradb in vsega ostalega imetja je v vedno bolj zaostrenih tržnih pogojih in vedno hujši konkurenci ključnega pomena za uspešnost in konkurenčnost večine podjetij.

MAXIMO ® je najnaprednejši in vodilni software za UPRAVLJANJE STRATEŠKIH SREDSTEV (SAM Strategic Asset Managament) na tržišču. S svojo Internetno optimizirano objektno arhitekturo zagotavlja največjo možno kompatibilnost z današnjo infrastrukturo
interneta.

MAXIMO ® poleg prihrankov, povezanih z učinkovitejšim preventivnim vzdrževanjem, zmanjšanjem in optimiranjem zalog rezervnih delov in materialov ter učinkovitejšo nabavo omogoča tudi boljšo uporabo razpoložljivih virov, nadzor in pregled nad vzdrževalnimi stroški, povečanje produktivnosti, zagotavljanje visoke kvalitete izdelkov in storitev ter s tem povečanje konkurenčne prednosti podjetja.

 

MAXIMO® poslovne komponente so zgrajene na podlagi industrijskih standardov Jave in J2EE platforme ter vsebujejo univerzalne varnostne odlike Jave, ki dopolnjuje infrastrukturno varnost. MAXIMO® uporablja vodilne SQL podatkovne baze Oracle®, IBM DB2® in Microsoft SQL Server ter aplikacijska strežnika IBM WebSphere in BEA WebLogic. Podprte strežniške platforme so Windows, Linux (Red Hat, SUSE), AIX, Solaris in  HP-UX.Z uporabo MAXIMO® lahko uporabniki določajo prioritete vzdrževalnih opravil, planirajo in razporejajo delo na osnovi razpoložljivosti delavcev in potrebnih rezervnih delov ter analizirajo napake naprav z namenom, da se implementirajo ustrezni preventivni ukrepi.
MAXIMO®
je sistem, ki inovativnim podjetjem poleg vseh osnovnih funkcionalnosti omogoča, da znanje in izkušnje ljudi, ki delajo na področju vzdrževanja, transformirajo v intelektualni kapital na nivoju celotnega podjetja.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: