MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Upravljanje strateških sredstev (Strategic asset Managament)

MAXIMO® je najnaprednejši in vodilni software za STRATEGIC ASSET MANAGEMENT. 

Cilji upravljanja strateških sredstev   

  • Porabiti čim manj za zagotavljanje storitev v dogovorjeni kvaliteti in času,

  • z uporabo optimalne količine sredstev potrebnih za doseganje ciljev podjetja

  • hkratno upravljanje s tveganji.

  • zadostitev zakonsko predpisanim zahtevam

  • zagotavljanje maksimalne razpoložljivosti in zanesljivosti ključnih strateških sredstev v podjetju

  • podaljšanje življenske dobe

  • konsolidirani pregled nad sredstvi in viri

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: