MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Prilagodljivost

MAXIMO® je sistem, ki inovativnim podjetjem poleg vseh osnovnih funkcionalnosti omogoča, da znanje in izkušnje ljudi, ki delajo na področju vzdrževanja, transformirajo v intelektualni kapital na nivoju celotnega podjetja, hkrati pa omogoča prilagoditve drugim sistemom. 

Prednosti

MAXIMO® je enostavno prilagodljiv vašim poslovnim procesom in poteku s pomočjo Kontrolnega centra.

Možnosti 

 • Nastavitve aplikacij
 • Kontrola dostopa
 • Obveščanja po e-pošti
 • Kontni plan
 • Vzdrževanje valut
 • Nastavitev specifikacijskih šablon
 • Multisite Setup (Web aplikacija)
 • Večjezična uporaba
 • Koledarji
 • Konfiguracija podatkovne baze
 • Workflow Designer

Koledarji 

 • Kreiranje urnikov za naprave, stroke
 • Prikaz koledarjev od začetnega do končnega datuma s prikazom izmen, praznikov in dopustov
 • Prikaz mesečnih koledarjev po dnevih s prikazom skupnega števila razpoložljivih delovnih ur
 • Povezovanje koledarjev z zapisi o delavcih in strokah za planiranje del na osnovi razpoložljivosti naprav in delavcev
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: