MAXIMO
Upravljanje in vzdrževanje sredstev in storitev

Prilagajanje

MAXIMO® lahko prilagodite s pomočjo orodij in  pripomočkov. Integracija z različnimi sistemi je ključ za doseganje superiorne funkcionalnosti najboljših sistemov kot je MAXIMO®.

Pripomočki/orodja

 • HTML urejevalniki
 • Enterprise Application Archive Files

Prilagajanje uporabniških zaslonov (urejevalnik aplikacij)

 • Dodajanje, spreminjanje kolon, ki se prikazujejo
 • Definiranje omejitev aplikacij

Prilagajanje konfiguracije podatkovne baze

 • Dodajanje kolon v tabele
 • Nastavitev obveznih polj
 • Dodajanje funkcionalnosti podrobnega (dolgega) opisa izbrani koloni
 • Kreiranje novih tabel

Prilagajanje konfiguracije poslovnih pravil

 • Definiranje omejtiv za grupe uporabnikov
 • Kreiranje relacij med tabelami (Maxrelationships)  
 • Definiranje povezovalnih polj med tabelami
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem omogoča prilagajanje obstoječim procesom in sistemom.

©MAXIMO je registrirana blagovna znamka podjetja IBM.
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: