KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

Kratka zgodovina

Naši začetki segajo že v leto 1978, ko je bila KOPA še organizacijski del Tovarne Meril. V to proizvodnjo se je vključila kot član skupine za uvajanje računalniške tehnologije pri nas.

Začeli smo z videoterminali KOPA 700, KOPA 1000, nadaljevali z inteligentnimi terminali in kmalu zatem,  že oktobra leta 1982, na sejmu Interbiro v Zagrebu predstavili prvi domači mikroračunalnik KOPA 2500.

Vzporedno z inteligentnimi terminali smo (že leta 1981) pričeli z razvojem in izdelavo programske opreme za integrirano obdelavo računovodskega podsistema.

Leta 1984 smo zapisali, da je naša dolgoročna usmeritev  v rešitvah  na ključ, ki vsebujejo organizacijske, programske in strojne rešitve za informacijske sisteme delovnih organizacij.

Tako smo na področju strojne in programske računalniške opreme ves čas sledili razvoju tehnologije v svetu in v domače okolje uvajali najbolj primerne rešitve za naše uporabnike.

V tem času smo doživeli kar nekaj statusnih sprememb. V novembru leta 1989(20.11.1989)  smo se kot TOZD Računalniški inženiring KOPA  izločili iz delovne organizacije Slovenijales Tovarna meril in  se v skladu z obstoječo zakonodajo organizirali v družbeno podjetje Računalniški inženiring  KOPA p.o..

V  aprilu leta 1996 (4.4.1996) smo postali delniška družba v večinski lasti zaposlenih.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)