Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 11.9.2008

Kopa po 30 letih trdno zasidrana na čelu slovenskih ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev in storitev

Srednja in velika proizvodna podjetja lahko s Kopinimi rešitvami in storitvami zgradijo celovito informacijsko podporo poslovanju ter optimizirajo poslovne procese.

 

SLOVENJ GRADEC, 11. 09. 2008 – Podjetje KOPA d.d. letos prazuje 30-letnico delovanja. Podjetje, ki je začelo s sestavljanjem računalniških terminalov, danes predstavlja vodilnega slovenskega razvijalca poslovne programske opreme za srednja in velika podjetja. KOPA to vlogo uresničuje s stalnimi inovacijami, s katerimi podjetjem omogoča, da razvijajo konkurenčno prednost. Zadnji programski moduli za podporo poslovnemu odločanju, upravljanju s človeškimi viri, za obvladovanje znanja in proizvodno logistiko ob jedrnem poslovnem informacijskem sistemu KOPA ERP tvorijo celoto, ki proizvodnim podjetjem omogoča preskok v informacijski podpori poslovanju. KOPA svoje poslanstvo, s katerim želi gospodarstvu pomagati pri povečevanju konkurenčnosti in produktivnosti, širi tudi na segment profesionalnih informacijskih in poslovnih storitev. 

„Kopa stalno vlaga v nove rešitve, s katerimi po eni strani povečuje vrednost svojega osnovnega produkta KOPA ERP, po drugi pa pokriva specifične informacijske potrebe  podjetij,“ je povedal Bernard Osvald, direktor podjetja KOPA d.d. Kopin razvoj je danes usmerjen v izboljšanje informacij pri odločanju, vodenju in upravljanju v podjetjih, s ciljem optimizacije poslovnih procesov. Podjetje je tako poslalo na trg inovativen sistem za poslovno odločanje KOPA BI, ki vodstvenim ljudem na vseh ravneh omogoča sprejemanje kakovostnih odločitev na podlagi informacij iz različnih segmentov poslovanja. Med Kopinimi pomembnimi inovacijami je tudi sistem za sistematičen zajem znanja, s katerim podjetja lahko razširijo uporabo znanja ter pohitrijo poslovni proces. Pomemben vzvod za povečanje učinkovitosti organizacije je tudi zmogljiv sistem za celovito upravljanje s človeškimi viri KOPA HRM, ki vnaša sodobne pristope k spremljanju karier zaposlenih, njihovega strokovnega razvoja in delovne uspešnosti ter izboljšanju vodenja in motivacije. KOPA je s celovitim sistemom za proizvodno logistiko omogočila proizvodnim podjetjem, da optimizirajo materialne tokove in vzpostavijo učinkovito sledenje kakovosti v proizvodnem procesu.

„Kopine rešitve podjetjem omogočajo, da svoje procese hitro uskladijo z dobrimi praksami ter odkrijejo nove potenciale za optimizacijo procesov in virov,“ je poudaril Osvald in dodal: „Čeprav največ uporabnikov naših rešitev prihaja iz vrst proizvodnih podjetij, omogočamo dobre prakse tudi za poslovne procese, ki se izvajajo v storitvenih podjetjih in finančnih ustanovah.“

Slovenska podjetja v katerih uporabljajo Kopine rešitve so v letu 2007 ustvarila več kot 16 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda, kar potrjuje vodilni tržni delež podjetja KOPA med domačimi proizvajalci poslovne programske opreme. Podjetje je po prihodkih ustvarjenih s prodajo programske opreme na tretjem mestu v Sloveniji in prvo med domačimi ponudniki. Kot pravi Osvald v Kopi načrtujejo, da bodo z razširjenim naborom storitev ustvarili dodatne prihodke in še povečali tržni delež. Danes v podjetju ustvarijo s storitvami kar 70 odstotkov prihodkov. Kopine storitve zajemajo vse segmente poslovne informacijske infrastrukture, od implementacije, upravljanja in nadzora informacijske infrastrukture, do svetovanja pri optimizaciji poslovnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij. „Pospešeno rast poslovanja pričakujemo na področju celovitega obvladovanja sredstev in storitev, kar vključuje tudi informacijske tehnologije,“ je pojasnil Osvald. Kopa je danes med vodilnimi ponudniki celovitih rešitev na tem področju v regiji. Organizacijam pomaga pri gospodarnem ravnanju s sredstvi in storitvami za poslovanje, z namenom zagotoviti večjo razpoložljivost sredstev in povečati produktivnost.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)