Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 8.7.2009

KOPA razvija celovit sistem za upravljanje odnosov s strankami

V podjetju KOPA d.d. končujejo prvo fazo razvoja strateškega razvojnega projekta, s katerim razširjajo svoje vrhunske poslovne informacijske rešitve še na področje trženja, prodaje in poprodajnih dejavnosti. Vodilni slovenski razvijalec poslovne programske opreme za velika in srednja proizvodna podjetja je novo rešitev za upravljanje odnosov s strankami usmeril v projektno prodajo, ki predstavlja prodajno dejavnost večine slovenskih proizvajalcev izdelkov in storitev.

Kot načrtujejo v Kopi, bodo rešitev KOPA CRM v jeseni ponudili vsem podjetjem, ki brez učinkovite informacijske podpore le s težavo obvladujejo in gradijo svoje dolgoročne odnose s partnerji na področjih prodaje, marketinga in servisa. „Razvoj sistema KOPA CRM je za nas poseben izziv, saj se zavedamo, da v vsakodnevnem konkurenčnem boju zadovoljna in lojalna stranka pomeni temelj dolgoročnega poslovnega sodelovanja.

KOPA CRM je učinkovita programska rešitev, ki z vgrajenimi dobrimi praksami pomaga uporabnikom graditi zadovoljno in lojalno stranko.“ je povedal Bojan Javornik, vodja projekta CRM, v podjetju KOPA. Dolgoročni poslovni odnos temelji na zaupanju in dobrem poznavanju potreb in želja vseh vpletenih v različne poslovne procese ter na celovitem obvladovanju vseh dejavnosti pri stranki. Zato KOPA CRM podpira vse korake v procesu projektne prodaje, od samega prepoznavanja potreb pri potencialnem kupcu, do sklenitve posla ter kasnejše implementacije in zaključka posla. V sistem je vključena tudi podpora pri vseh poprodajnih aktivnostih, kot so reklamacije, vzdrževanje ter popravila v garancijskem in izven garancijskem roku. „Sistem KOPA CRM že uporabljamo v samem podjetju Kopa, pri čemer so prve analize uporabe pokazale, da imamo boljši pregled nad vsemi prodajnimi aktivnostmi podjetja, prodajni proces pa je bolj učinkovit,“ je poudaril Javornik.

KOPA CRM uporabnikom omogoča, da prodajne priložnosti obravnavajo na urejen in učinkovit način, kar zagotavlja splošno izboljšanje prodajnih rezultatov. Zaposleni in vodje v oddelkih trženja in prodaje pridobijo enostaven vpogled v trenutno stanje vseh obravnavanih prodajnih priložnosti ter možnost napovedovanja obsega pridobljenih poslov v določenem časovnem obdobju. Poleg tega imajo v vsakem trenutku možnost vpogleda v zgodovino dejavnosti pri določeni stranki, vključno z vso povezano dokumentacijo. Kopin sistem za podporo pri upravljanju odnosov s strankami vodjem trženja in prodaje ter višjim vodstvenim ravnem omogoča analiziranje uspešnosti prodajnih aktivnosti po različnih kriterijih, bodisi z namenom usmerjanja dejavnosti za izboljšanje učinka bodisi za spremljanje uspešnosti pri uresničevanju poslovnih ciljev.

KOPA CRM uporabnikom zagotavlja vse, kar je potrebno za obvladovanje strank, na primer: - določanje korakov pri obravnavi prodajne priložnosti, - načrtovanje trženjsko-prodajnih dejavnosti, ki so potrebne za učinkovito obravnavo posamezne prodajne priložnosti, - vodenje vseh dejavnosti, v povezavi z določeno prodajno priložnostjo oziroma stranko, - spremljanje celotne komunikacije s strankami (e-pošta, telefonski klici, prodajni obiski,…), - vodenje celotne dokumentacije, ki nastane v prodajnem procesu, - načrtovanje, izvajanje in spremljanje trženjsko-prodajnih dejavnosti V Kopi so poskrbeli tudi za tesno povezavo sistema KOPA CRM s poslovnim informacijskim sistemom KOPA ERP ter z dokumentnim sistemom KOPA dokument ID. S tem so uporabnikom drugih Kopinih informacijskih rešitev zagotovili enostaven dostop do podatkov iz različnih delov informacijskega sistema in sicer preko enotnega spletnega portala.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)