Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 3.5.2005

Hiter odziv je konkurenčna prednost (Monitor, maj 2005)

Kopa je svoj poslovni informacijski sistem KOPA ERP nagradila z novimi zmožnostmi, ki proizvodnim podjetjem z maloserijsko in naročniško proizvodnjo omogočajo hiter odziv na povpraševanje kupcev ter učinkovito pripravo proizvodne dokumentacije. Nove zmožnosti, združene v modulu Predpriprava tehnologije, uporabnikom v oddelkih prodaje in tehnologije omogočajo izdelavo natančnih predizračunov za kredibilno določanje dobavnih rokov in cene ter planiranje proizvodnje. 

Vedno več proizvodnih podjetij se mora izredno hitro odzivati na povpraševanje kupcev, saj ti v nasprotnem primeru kmalu poiščejo drugega ponudnika. Dodatno se proizvodna podjetja srečujejo s problemom zmanjševanja serij, ki velikokrat botruje stroškovno neupravičeni pripravi natančne proizvodne dokumentacije in izračunavanju natančnih tehnoloških časov. V primeru maloserijske naročniške proizvodnje z majhno ponovljivostjo izdelkov predstavljata ti dve postavki velik strošek, velikokrat večjega, kot bi bil sam dobiček od naročila. Prodajna služba in oddelek tehnologije tako velikokrat odgovorita na povpraševanje na podlagi pavšalnih ocen, ki v najslabšem primeru vodijo do zamud pri dobavi in neustrezne cene, bodisi za kupca bodisi za samega proizvajalca. Rezultati so znani. Zaradi zamud lahko podjetje utrpi finančne kazni ali celo izgubi kupce, ker se le ti zaradi previsoke cene prestavijo h konkurenci, zaradi prenizke pa podjetje posluje z izgubo. »Z novimi zmožnostmi želimo današnjim in prihodnjim uporabnikom sistema KOPA ERP skrajšati ter pohitriti postopke priprave podatkov, v katere sta vključena prodaja in tehnologija,« je dejal Branko Razgoršek, vodja programa Proizvodne aplikacije v podjetju Kopa, d.d.  

Izdelava predizračunov ali tehnološke dokumentacije lahko namreč bistveno podaljša čas za odgovor kupcu oziroma za izdelavo, kar slabša izhodišča na vedno bolj zahtevnem trgu, kjer izguba časa pomeni izgubo prihodkov.  

Prilagodljive zmožnosti za učinkovito izdelavo dokumentacije 

Modul Predpriprava tehnologije je namenjen hitri in prilagodljivi izdelavi dokumentacije, na osnovi katere se izdelujejo klasični proizvodni predizračuni. »Kopa želi z novim modulom znotraj svojega poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP proizvodnim podjetjem, ne glede na gospodarsko panogo, omogočiti visoko raven prilagodljivosti kupcem, ki se velikokrat obrnejo drugam, če ne dobijo dovolj hitrega odgovora na povpraševanje ali dovolj kratkega roka dobav,« je pojasnil Marjan Gobec, vodja prodaje v podjetju Kopa.

Vnaprej pripravljeni podatki in tabele, potrebne za izračune, različne tipske operacije ter prilagodljivi algoritmi za izračune zagotavljajo poenostavljeno vnašanje tehnoloških postavk. Zbrani in obdelani podatki omogočajo izdelavo osnovne proizvodne dokumentacije, kot so matični podatki o izdelkih in polizdelkih, sestavnice in delovni postopki. Generirani podatki se nato lahko uporabijo v klasičnem proizvodnem informacijskem sistemu za izdelavo natančnejših izračunov in planiranje proizvodnje.  

»Rešitev je namenjena predvsem kovinsko in lesnopredelovalnim podjetjem z naročniško proizvodnjo, kjer je podobne izdelke z velikim številom sestavnih delov potrebno prilagajati vsakemu kupcu posebej,« je povedal Gobec. »Njene prednosti pa lahko izkoristijo tudi nekatera druga proizvodna podjetja, kjer je poudarek na naročniški ali maloserijski kosovni proizvodnji.« 

Zniževanje stroškov priprave dokumentacije 

KOPA ERP z modulom Predpriprava tehnologije zagotavlja bistvene prihranke predvsem pri času priprave dokumentacije zaradi vnaprej pripravljenih podatkov ter manjšega števila vpletenih. »Z uporabo novega modula se čas priprave dokumentacije zmanjša tudi do trikrat, kar pomeni, da lahko kupcu damo ponudbo v enem dnevu, namesto v treh,« je dejal Razgoršek.

Enkratno vnašanje tehnoloških postavk bistveno skrajšuje čas vnosa in izdelave dokumentacije za podobne izdelke ali izdelke, ki se obdelujejo na istih strojih. Na ta način se po eni strani zmanjšujejo zahteve po dodatnih tehnologih, po drugi strani pa se zaradi enkratno vnesenih podatkov drastično zmanjšajo možnost za napake. Pri enostavnih sklopih je možno popolnoma racionalizirati čas vnašanja dokumentacije in s tem zmanjšati potreben čas za administracijo, kar pomeni, da razvojnim oddelkom ostane več časa za konstruiranje zahtevnih sklopov. Dodatno je mogoče z nastavljanjem algoritmov izvesti samodejno ustvarjanje delovnih nalogov, kar povečuje preglednost proizvodnega postopka. 

Upravljanje z znanjem  

Pri pripravi tehnologije imajo ključni vpliv znanje in izkušnje tehnologa, normativi pri zahtevnih projektih tudi za 100 odstotkov in več. V malih in srednjih podjetjih lahko že odhod enega strokovnjaka ogrozi razvojno dejavnost podjetja, uvajanje novega pa je dolgotrajno. Kritično je tudi spreminjanje tehnologije zaradi spremenjenega delovnega postopka, ki je lahko posledica reorganizacije, zamenjave stroja ali novih materialov, kar je v podjetjih, ki nastopajo na izjemno konkurenčnih trgih, stalna praksa. Spreminjanje tehnoloških postopkov lahko pomeni tudi nekaj človek/mesecev dela tehnologa, kar pomeni visoke stroške in nezmožnost dela tehnologa na tekočih projektih. 

»Pri običajnih spremembah tehnoloških postopkov je potrebno za vsako operacijo tehnološkega postopka ročno ponastaviti čase in določiti normative za določeno delovno mesto, v Kopi pa smo želeli ta postopek čimbolj avtomatizirati,« je pojasnil Razgoršek.                                                                       

Kot popolna zbirka znanja uporabnikov sistema KOPA ERP modul Predpriprava tehnologije o tehnoloških postopkih zmanjšuje vpliv odhoda zaposlenih ali trenutne delovne nesposobnosti ključnih zaposlenih v oddelkih tehnologije na sposobnost izvedbe naročila. Novim tehnologom, ki še nimajo dovolj izkušenj, omogoča, da se v najkrajšem času usposobijo za samostojno delo. Hkrati pa zmanjšuje odvisnost kakovosti dokumentacije od znanja in izkušenosti posameznikov. Ker modul omogoča osrednje in enostavno vnašanje ter spreminjanje vseh ključnih tehnoloških podatkov, postopkov in algoritmov, tehnologom zagotavlja, da z najmanjšimi napori prilagodijo tehnološke postopke novemu stanju v proizvodnji. 

Planiranje proizvodnje  

Planiranje proizvodnje na zahtevnih visoko storilnih strojih bistveno vpliva na izkoristek. V primeru da stroj ni optimalno izkoriščen, je cilje, ki so botrovali visoki naložbi, nemogoče doseči. Čas povrnitve naložbe je daljši od načrtovanega, lahko pa se celo zgodi, da se naložba nikoli ne povrne. KOPA ERP z novim modulom omogoča enkratno vnašanje trajanja operacij na posameznem stroju in s tem učinkovito večkratno uporabo teh podatkov pri oblikovanju predizračunov za izdelke, ki se jih izdeluje s tem strojem. Na ta način se podjetje izogne zastojem v proizvodnji, optimizira izkoriščenost materiala in stroja ter si zagotovi načrtovani čas povrnitve naložbe. 

Podpora pri prodaji  

V številnih proizvodnih podjetjih izdelujejo predizračune prodajni referenti sami, in sicer večinoma na podlagi ocen, zato so predračuni povsem odvisni od izkušenj prodajalca. S samodejnim preračunavanjem tehnoloških postopkov na podlagi vnosa lastnosti izdelka sedaj aplikacija KOPA ERP prodajnemu osebju omogoča hitro izdelavo predračunov in postavitev prave cene ter ponudbo optimalnih dobavnih rokov, tako za kupca kot tudi za podjetje. Poleg tega pomeni natančen predizračun osnovno proizvodne dokumentacije za majhne serije, kjer izdelava natančne kalkulacije in določanje normativov stroškovno ni upravičena. Enoten sistem hkrati odpravlja odstopanja med predizračuni in izračuni, kar pomeni lažje planiranje tako za prodajne referente kot tudi za tehnologe.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)