Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 24.6.2009

Za ambiciozne in željne novih znanj

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je v okviru „Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja“ objavil javni razpis »Znanje uresničuje sanje«. Namen tega javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbene ravni, usposobljenosti in temeljnih veščin oziroma ključnih kompetenc zaposlenih, pri čemer imajo prednost tiste ciljne skupine zaposlenih, ki jim grozi izguba zaposlitve.

V okviru javnega razpisa lahko posamezniki kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo v jezikovne tečaje, tečaje računalništva, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih ali temeljnih poklicnih kvalifikacij in preverjanje in potrjevanje nacionalnih ali temeljnih poklicnih kvalifikacij. Vlagateljem bodo povrnjeni stroški programa izobraževanja in/ali usposabljanja, ki bo sofinanciran po omenjenem javnem razpisu do zneska 600 evrov, pri čemer morajo biti v rednem delovnem razmerju in imajo največ V. stopnjo izobrazbe. Več si preberite v naslednjem dokumentu – dokument v prilogi.Znanje uresničuje sanje

V Kopi, kjer med drugim že vrsto let izvajamo različna računalniška izobraževanja, vključno z mednarodno priznanim ECDL, smo pripravili več zanimivih programov, s katerimi si lahko brezplačno pridobite nova znanja, ki vam bodo koristila tako pri ohranjanju obstoječe zaposlitve kot tudi za povečanje vaših novih zaposlitvenih možnosti.

Za podrobne informacije lahko pokličete: g. Branko SUŠEC, telefon 02/ 88 39 753 ali 02 / 88 39 799, e-mail: branko.susec@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)