Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 9.7.2009

Konsolidacija podatkovne infrastrukture Oracle

Holding slovenske elektrarne je eden največjih proizvajalcev električne energije v Sloveniji, saj samo v Termo elektrarni Šoštanj povprečno ustvarijo 33 odstotkov celotne slovenske proizvodnje električne energije. Z ustanovitvijo Holdinga in konsolidacijo vrste funkcij proizvodnih objektov, kot so Termo elektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje, Soške, Dravske in Savske elektrarne, se je pojavila tudi potreba po konsolidaciji dejavnosti na področju informacijskih tehnologij.
„Za konsolidacijo na področju IT smo se odločili z namenom povečanja kakovosti storitev, znižanja stroškov ter poenostavitve upravljanja,“ je povedal Marko Balažic, vodja projekta konsolidacije IT v TEŠ. S projektom konsolidacije informacijske infrastrukture so pokrili celotne informacijske potrebe HSE, TEŠ in Premogovnika Velenje, pri čemer so pri ostalih članicah optimizirali prenos procesnih podatkov.
Pri projektu konsolidacije strojne in sistemske programske opreme, splošnih storitev, kot so datotečni, poštni in domenski strežniki ter komunikacijska infrastruktura, so sodelovali z velenjskim podjetjem TrendNET, medtem ko so pri poenotenju informacijskih storitev na platformi Oracle sodelovali s podjetjem KOPA iz Slovenj Gradca. Rezultat projekta je izgradnja dveh popolnoma redundantnih podatkovnih središč, kjer se izvajajo vse informacijske storitve za TEŠ, HSE in Premogovnik Velenje. Poleg tehnološke konsolidacije so poenotili tudi vloge IT-oddelkov. Tako Balažic: „Konsolidacija je v prvem koraku za vse pomenila razširitev uporabnikov, saj sedaj z združeno ekipo informatikov obvladujemo okrog 1.500 uporabnikov.“

Konsolidacija podatkovnih strežnikov Oracle

HSE, TEŠ in Premogovnik Velenje so za svoje poslovne in proizvodne sisteme uporabljali različne verzije podatkovnih strežnikov Oracle. Zaradi različnih verzij niso mogli izkoriščati vseh sodobnih funkcionalnosti na področju sistemske administracije in obvladovanja izpadov strežnikov, vsaka od njih pa je zahtevala tudi ločeno skrbništvo. Dodatne težave je povzročalo vzdrževanje testnega okolja, ki je delovalo na drugačni platformi kot produkcija. Tudi strojna oprema v nekaterih primerih ni več zadoščala povečanim procesnim potrebam. „Posamezne podatkovne zbirke pred konsolidacijo niso bile visoko razpoložljive, kar je predstavljalo poslovna tveganja z velikim negativnim finančnim učinkom, ki bi nastal v primeru izpada katere od poslovnih ali proizvodnih aplikacij,“ je poudaril Balažic.
S prehodom na podatkovne strežnike Oracle 10.2.0.4, ki so ga izvedli v Kopi, so vzpostavili enoten nabor podatkovnih storitev za vse ključne poslovne in proizvodne sisteme v HSE, TEŠ in Premogovniku Velenje. Nova podatkovna infrastruktura deluje na varnostno podvojenem sistemu, ki ga sestavljata dva visoko zmogljiva strežnika HP RX7640, s procesorji Itanium in operacijskim sistemom HP-UX.
Enotno podatkovno platformo uporabljajo storitve kot so KOPA ERP in Maximo ter upravljanje z ekologijo in vodenje tehnoloških procesov v TEŠu, spremljanje proizvodnje in prodaja elektrike v HSE, dokumentni sistem HSE in TEŠa, sistem ERP Premogovnika Velenje ter vrsta manjših aplikacij, ki jih uporabljajo v TEŠu in HSE. Novo platformo so izkoristili tudi za uvedbo novih informacijskih storitev v Premogovniku Velenje, na primer sistema za upravljanje s poslovnimi in proizvodnimi sredstvi Maximo in dokumentnega sistema.
Z uporabo enotne podatkovne platforme so vsi trije uporabniki pridobili visoko razpoložljivost aplikativnih področij, ki uporabljajo podatkovne strežnike Oracle. Ob tem so poenostavili njihovo administracijo ter vzdrževanje testnega okolja in omogočili dodatno znižanje stroškov prek poenotenja licenc.
„Tehnološka konsolidacija dejansko predstavlja prvi korak na poti k sodobnemu obvladovanju informatike kot kritične storitve za poslovanje,“ je še povedal Balažic. V nadaljevanju tako načrtujejo, da bodo na osnovi poenotene informacijske infrastrukture vzpostavili sodoben storitveni center, s katerim bodo še izboljšali obvladljivost in kakovost storitev IT ter s tem ustvarili dodatne poslovne učinke.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)