Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 7.8.2009

Maximo 7.1: celovita platforma za upravljanje s sredstvi in storitvami


Podjetja za obvladovanje različnih vrst osnovnih sredstev uporabljajo različne informacijske rešitve.  Te uporabnikom omogočajo le delen pregled nad poslovnimi sredstvi, zato ne morejo biti uspešni pri odkrivanju možnosti za izboljšanje delovanja in učinkovitosti sredstev. Poleg tega takšne rešitve med seboj niso povezane in ne uporabljajo skupnih podatkov, kar otežuje procese vodenja ter planiranja stroškov in dela.  „V vsakem podjetju se zavedajo, da so odvisni od njihovih sredstev, na primer od postrojenja v proizvodnji, voznega parka ali informacijske infrastrukture, “je povedal Janez Štern, prodajni predstavnik v podjetju KOPA d.d.

Slovenskim podjetjem iz zasebnega in javnega sektorja ter državni upravi je od julija na voljo celovita platforma za obvladovanje sredstev in storitev IBM Maximo 7.1, ki jim pomaga, da dosežejo odličnost pri obvladovanju vseh sredstev, ki jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti ter druge poslovne procese. Maximo je zgrajen na osnovi storitveno usmerjene arhitekture SOA, zato omogoča prilagodljiv nadzor nad vsemi vrstami sredstev, na primer proizvodnih sredstev, strojnih in električnih naprav in opreme, vozil in informacijskih tehnologij. Celovit pregled nad sredstvi na nivoju celotnega podjetja prinaša številne potenciale za izboljšave. Najbolj pomembna sta gotovo izboljšanje delovanja ter skrajšanje časa povratka naložbe (ROI). So pa tudi druge izboljšave, ki jih organizacije lahko dosežejo z uporabo Maximo 7.1 - na primer zmanjšanje tveganj in stroškov, povečanje produktivnosti, znižanje skupnih stroškov lastništva (TCO) ter enostavnejše dokumentiranje in obvladovanje zakonskih zahtev. Pomembna novost v Maximo 7.1 je popoln slovenski prevod, kar dodatno lajša delo s programom ter povečuje produktivnost uporabnikov.Podjetja z Maximo 7.1 okrepijo odzivnost in kakovost storitev, ki so nujno potrebne za zagotavljanje delovanja samih sredstev, s tem pa tudi povečajo njihovo dobičkonosnost. „Novi Maximo bistveno izboljša preglednost in nadzor nad sredstvi in storitvami, obenem pa omogoča tudi avtomatizacijo številnih procesov, ki jih narekuje učinkovito izvajanje storitev, ki temeljijo na sredstvih,“ je pojasnil Štern. Ob izboljšavah procesov Maximo 7. generacije prinaša številne pridobitve na področju obvladovanja znanja ter njegovega vključevanja v odločanje in obvladovanje sprememb. „Maximo 7 je že v osnovi oblikovan z namenom, da pomaga tako pri delu s samimi sredstvi kot tudi pri procesih na področju vodenja,“ je še poudaril Štern. Novi Maximo zato združuje šest ključnih modulov in sicer na področjih sredstev, dela, storitev, pogodb, inventarja in nabave. S temi moduli podjetja zajamejo in analizirajo vsa svoja sredstva ter podatke o delu, v nadaljevanju pa z njimi optimizirajo in standardizirajo izvajanje storitev in vzdrževanja sredstev prek celotne organizacije.

V naslednji številki Bistrih novic pa nekaj več o obvladovanju storitev z IBM Maximo...
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)