Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 7.8.2009

KOPA PROLOG: Optimizacija poslovanja proizvodnje s podporo proizvodni logistiki

Visoko produktivna proizvodnja zahteva zagotavljanje pravih materialov, v pravi količini, kakovosti in ob pravem trenutku za vsako delovno mesto ali stroj. Zato je v precejšnji meri odvisna od kakovosti logističnih procesov. Vodstva proizvodnih podjetij se pri organizaciji učinkovitih delovnih procesov dnevno srečujejo z izzivom, kdo, kdaj, kje in kako zagotoviti določeno surovino ali izdelek, da bo proizvodnja optimalna.



Podjetja so dolga leta pojem logistika povezovala zgolj s skladiščno logistiko, ki je predstavljala del kakšnega drugega, pomembnejšega poslovnega procesa. Ker so se z njo ukvarjali le redki, tudi ni bila ustrezno ovrednotena. Sčasoma se je izkazalo, da je logistika pomemben del poslovanja, ki deluje kot samostojen poslovni proces, z analizo pa so ugotovili, da je logistika prisotna v vseh fazah poslovnega procesa, da predstavlja pomemben strošek v poslovanju podjetja, in kar je najpomembneje, da jo je mogoče optimizirati. Poleg tega mnoga podjetja od svojih dobaviteljev zahtevajo, da so izdelki in transportne enote označeni v skladu s standardom GS1. Proizvodno podjetje, ki želi ugoditi vsem tem zahtevam, mora imeti učinkovito organizacijo in ustrezno informacijsko podporo, zaradi prepletenosti procesov pa je ključna integrirana rešitev.

Enoten proizvodno-logistični sistem

Za učinkovito proizvodnjo, ne glede na industrijsko panogo, je pomembno zagotoviti sledljivost izdelkov, pravočasno oskrbo proizvodnje s surovinami, ustrezno evidenco surovin in polizdelkov na proizvodnem delovnem mestu, označenost surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, popoln nadzor nad zalogo in pretokom materiala v proizvodnji in na koncu, na točno in natančno izdajo blaga. In kar je najpomembneje enovit informacijski sistem zagotavlja informacije vsem uporabnikom sistema v realnem času. Kopa, ki z lastnimi informacijskimi rešitvami nudi podporo proizvodnim podjetjem vseh velikosti, je svoj informacijski sistem KOPA ERP nadgradila s proizvodno-logističnim sistemom KOPA PROLOG, ki ga je razvila v sodelovanju z vodilnim slovenskim razvijalcem nišnih rešitev za logistiko ASOS d.o.o. »Procesi v proizvodnji so zelo prepleteni. S povezavo naših informacijskih sistemov smo dobili integrirano rešitev, ki v enaki meri podpira vodenje proizvodnje kot tudi vodenje logistike v proizvodnji,« je dejal Tomislav Ogorevc, vodja prodaje KOPA ERP.

Celovit proizvodno-logistični sistem KOPA PROLOG pokriva tri segmente proizvodne logistike: programsko opremo z vsemi funkcionalnostmi, ki omogoča spremljanje proizvodnje v realnem času od začetka do konca, strojno opremo, ki vkljucuje ročne čitalnike, skenerje in tiskalnike za spremljanje materialnega toka v celotnem sistemu, ter storitve in svetovanje, ki jih nudita obe podjetji na podlagi dolgoletnih izkušenj in najboljših praks.

Zakonska ustreznost in sledenje

Ključna prednost, ki jo pridobi proizvodno podjetje z urejeno logistiko, je okrepitev njegovega položaja v preskrbovalni verigi. Prehod na brezpapirno poslovanje z enkratnim vnosom podatkov v celotnem sistemu pohitri delo, zmanjša možnosti napak in omogoča spremljanje proizvodnje in zalog v realnem času. Iz tega sledi tudi zmanjšano število reklamacij končnega izdelka, kar bistveno vpliva na stroške proizvodnega procesa. Integracija s poslovnim informacijskim sistemom omogoča računalniško izmenjavo podatkov tako z dobavitelji kot s kupci, kar je pomembno pri zagotavljanju sledljivosti izdelkov v celotni verigi preskrbe.

Ena najpomembnejših kritičnih točk pri logistiki je sledljivost, ki se jo še posebej izpostavlja pri proizvodnji hrane, ko morajo podjetja upoštevati sistem HACCP, ki nosi s seboj informacije o kontrolnih številkah in datumih uporabnosti izdelkov. Kopin sistem upošteva zahteve zakonodaje in zagotavlja sledljivost od samega začetka proizvodnje, saj skrbi za zanesljivo prehajanje podatkov iz proizvodnje v logistiko in nazaj, ti pa so na voljo vsem uporabnikom sistema.

Občutni prihranki na podlagi optimizacije zalog

S pomočjo podatkov o zalogi materiala v realnem času je mogoče doseči prihranek stroškov v celotni preskrbovalni verigi, saj točni podatki o zalogah omogočajo usklajeno nabavo in prodajo glede na načrtovano proizvodnjo. Nabavna služba ima tako na voljo ažurne podatke, s katerimi lahko optimizira naročanje in zagotovi ustrezno količino zalog. S tem se skrajšajo časi proizvodnje, dobava naročenih izdelkov pa je pravočasna. Materialni tok v celotni verigi lahko tako poteka po načelu »ravno ob pravem času«. »Proizvodnim podjetjem smo omogočili, da ob maksimalnem izkoristku proizvodnih linij zmanjšajo vrednost zalog, znižajo stroške logistike in kupcem zagotovijo želeno količino blaga v pravem casu,« je dejala Jana Zajc, direktorica podjetja ASOS.

S partnerstvom strokovnjakov do celovite logistične rešitve

Integriran sistem KOPA PROLOG je edini celovit slovenski izdelek, ki hkrati pokriva proizvodnjo in logistiko. Njegova prednost je v prilagodljivosti in možnosti podpore specifikam, ki predstavljajo konkurenčno prednost posameznega podjetja. »Z optimizacijo logističnih procesov podjetje dolgoročno prihrani, navzven pa si zagotovi vse možnosti za tesnejše sodelovanje s kupci ter dvig ugleda in zaupanja na trgu,« je zaključil Ogorevc.

Kopa in ASOS sta svojo rešitev že uspešno vpeljala v podjetju Akripol v Trebnjem, kjer so z uvedbo celovite sledljivosti v proizvodno-logistične procese učinkovito zmanjšali zaloge in si zagotovili boljši izkoristek surovin.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)