Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 1.10.2009

Obvladovanje realnih stroškov dela v proizvodnji

Vsako podjetje potrebuje za svoje spremljanje, nadzor in vodenje proizvodnje natančne in ažurne povratne informacije iz proizvodnega procesa. Podjetja z uvedenim ERP sistemom imajo običajno možnost povratnega vnosa proizvodnih informacij, ki je največkrat ročen oziroma delno avtomatiziran preko čitalca črtne kode. Za vsakim delovnim dokumentom (materialna zahtevnica, prevzemnica, delovni listek …) bi morala slediti zabeležka rezultatov v realno porabljenem času dela.

registracija prisotnosti

Tipični dogodki oziroma transakcije pri sledenju dela v proizvodnji:
 • delavec je prišel na delo,
 • delavec je odšel domov,
 • delavec je odšel na odmor,
 • delavec se je vrnil z odmora,
 • zastoj stroja in vzrok: okvara stroja, okvara orodja, izpad energije,
 • izdelanih je bilo: količina dobrih izdelkov, količina slabih izdelkov,
 • material za nek delovni nalog je izdan,
 • sprožen je transport na delovno mesto.

Nekatere transakcije oz. dogodki se zapisujejo na delovno dokumentacijo (delovni listek = količina, čas izdelave), drugi dogodki preko različnih registrskih terminalov.

Tehnike zajemanja podatkov v proizvodnji lahko potekajo ročno z uporabo papirne dokumentacije in map ali avtomatizirano. Pri ročnem se ob zaključku delovnega naloga (DN) delovni listki ter zahtevnice za material pošljejo v službo knjigovodstva, ki ugotovi strošek DN in določi lastno ceno izdelka. Kopije delovnih listkov dobi tudi služba za obračun plač. Takšno zajemanje je počasno in nezanesljivo. Informacije o dogajanju v proizvodnji so tako neažurne in malo vredne. Zato podjetja vse bolj težijo k avtomatizaciji zajemanja podatkov v proizvodnji v realnem času, po eni strani zaradi možnosti odločanja in prilagajanja trenutni situaciji, kakor tudi razbremenitve administracijskega dela in ne nazadnje zmanjšanja števila zaposlenih.

urejanje delovnih listkov

Razvoj sistema
Glede na naraščajoče zahteve trga smo se v Kopi odločili za nadgradnjo našega programskega modula:  za spremljanje proizvodnje, ki temelji na vnosu delovnih listkov v sistem ERP in njihovo analizo. K sodelovanju smo pritegnili stranko iz kovinskopredelovalne industrije. V tem podjetju je zajem podatkov ostal na nivoju mojstrove beležnice, iz katere so se podatki ročno vnašali v njihov star sistem, iz katerega smo nato prepisovali podatke v obračun plač. Ni treba posebej poudarjati, da so bile prve informacije na voljo šele konec posameznega meseca.

izracun dejanskih delovnih ur

Želja vseh je bila registracija prihoda in odhoda delavca ter delovnega časa na določenem delovnem centru oziroma stroju, s čimer smo hoteli ponuditi takojšen pregled nad stanjem proizvodnje v realnem času. Zato smo morali najprej poiskati ustrezen način registracije delavca in delovnega časa. Obstoječi registrirni terminali niso bili več uporabni, saj niso omogočali vnosa ključnih podatkov, na primer šifre delovnega lista oziroma naloga. Po drugi strani so registrirni terminali, ki to omogočajo, precej dražji. Zato smo se ob vsesplošnem nižanju cen računalniške opreme odločili, da sami sestavimo delovno postajo – register, ki bo sestavljen iz računalnika, monitorja in čitalca črtne kode, tudi zato, da si nadaljnjega programskega razvoja ne omejimo s strojno opremo.

 Informacije s področja planiranja proizvodnje, ki jih dobimo iz sistema in so ključne za odločanje:
 • pregled odprtih delovnih nalogov,
 • količina opravljenega dela po normi,
 • nadure dela,
 • režijske ure,
 • izgubljene delovne ure,
 • povprečen izkoristek delovnega časa (razmerje med koledarskimi urami opravljenega dela in urami prisotnosti na delu),
 • razmerje med dejansko opravljenimi urami in normiranimi urami po časovnih normativih,
 • dejanska zasedenost kapacitet v proizvodnji.


Glavni gradniki rešitve
Osredotočili smo se na tri osnovne vmesnike za interakcijo z uporabnikom seveda pripadajoče forme za vnos osnovnih nastavitev.

Registracija prisotnosti. Zajem podatkov se vrši preko čitalca črtne kode s črtno kodo šifre delavca in delovnega lista. Delo s formo je popolnoma avtomatizirano, zato pri delovni postaji ne potrebujemo tipkovnice ali miške. Preko dolžine podatka forma ve, kateri podatek se vnaša.

Urejanje prisotnosti oseb. V vmesniku za pregled in urejanje registracije oseb po mojstru oz. nadrejeni osebi lahko pregledujemo in urejamo prisotnost delavcev, generiramo dopuste, nadure, bolniške in deponirane ure ter seštevke le-teh. Sam sistem dogodkov je prosto nastavljiv.

Urejanje delovnih listov. Vmesnik za pregled in urejanje delovnih listkov nam ponuja podroben pregled prijavljenih delovnih listov. Izračun dejanskih delovnih ur na delovni listek se vrši s primerjavo časa prijave delavca na delovni center in časa prijave delovnega listka.

Analiza dobljenih podatkov je na voljo preko različnih izpisov. Dodatno smo za analiziranje podatkov uporabili Oracle APEX programsko opremo, ki omogoča samemu uporabniku interaktivno spreminjanje izpisov po lastnih željah. V podjetju Kopa vidimo naslednji korak v povezavah med informacijskim sistemom računalniško vodenih strojev in Kopa ERP za dosego časov rezanja glede na delovni nalog. S tem bomo rešili težavo zapisa ur, ko naenkrat obdelujemo več delovnih nalogov.


Marko Popič, svetovalec proizvodne aplikacije

Viri:
- Planiranje in vodenje proizvodnje, Tone Ljubič.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)