Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 1.10.2009

Preskok pri delu s strankami

Vsako podjetje, ki deluje v zdravem konkurenčnem okolju mora za zagotavljanje dolgoročne rasti ohraniti obstoječe stranke ter pridobiti nove. V obdobju krize, kjer je sicer lahko zadovoljiva že ploska rast prihodkov, so podjetja običajno primorana dosegati pričakovane poslovne rezultate z bistveno manjšimi vložki v prodajno-trženjske dejavnosti. Pristopi upravljanja odnosov s strankami (CRM) so se že utrdili kot stroškovno učinkovito sredstvo za ohranjanje dosedanjih kupcev. Dejstvo je, da s CRM podjetja prek sistemskega pristopa krepijo sodelovanje z obstoječimi kupci in povečujejo obseg prodaje, brez povečevanja proračunov za dejavnosti, ki so potrebne za pridobivanje novih strank.

shema KOPA CRM

Podjetje mora za kakovosten prehod v CRM način dela poskrbeti za več vidikov tega sodobnega poslovnega pristopa. Z uvedbo analitičnega CRM podjetje izboljša razumevanje obstoječih strank ter tako lažje odkriva nove prodajne priložnosti, sledi prodajnim trendom, planira poslovne vire ter usmerja prodajno-trženjske dejavnosti (taktični CRM). Prek analize dobičkonosnosti in drugih analiz strank ter produktov pa omogoča segmentacijo strank ter uskladitev ponudbe oziroma razvoja novih izdelkov ali storitve glede na potrebe in zahteve strank (strateški CRM). Poleg analitičnega dela upravljanja donosov s strankami je za zagotavljanje celovitih informacij ter obvladovanje vseh dejavnosti v povezavi z določeno stranko potrebno rešiti operativni del CRM, kar pomeni integracijo poslovnih procesov na področju trženja, prodaje, proizvodnje in logistike. Zadnji segment tega novega načina delovanja podjetja predstavlja izvedba kolaborativnega CRM, s katerim podjetje podpre sodelovanje in komunikacijo s strankami ter poslovnimi partnerji.

 Kopa kupcem rešitve Kopa CRM ponuja vrsto povezanih storitev na področju upravljanja odnosov s strankami, kot so priprava strategije,  izdelava posnetka stanja in prenova poslovnih procesov, ter prilagoditev funkcionalnosti posebnostim uporabnikovega poslovanja.

Več kot informacijska rešitev
Pristop CRM posega v ustroj in kulturo organizacije, pri čemer so poglavitna poslovna področja poslovanja, na katerih je pomembno uporabiti informacijske rešitve za CRM, prodaja, trženje in podpora uporabnikom. To so ključne točke, na katerih ima stranka stik s podjetjem. Učinkovita podpora strankam največ pripomore k njihovemu zadovoljstvu in stalni lojalnosti. Pomembna je tudi proaktivna dejavnost, pri kateri stranki ponudimo nekaj, kar bo morda potrebovala, a na to še ni pomislila in zato ni vprašala po izdelku ali storitvi.
Proces prodaje je lahko krajši, če ima prodajalec na voljo več podatkov o stranki. Čeprav je stranko treba uvrstiti v določeno značilno skupino zaradi hitrejšega odziva prodajalca, jo je vendarle treba obravnavati individualno. S podatki iz rešitev CRM je mogoče izvajati učinkovitejše marketinške akcije in trženje v razmerju 1:1. Marketinške akcije lahko med drugim povežemo tudi z drugimi poslovnimi procesi v podjetju, na primer ponudimo rezultate v uporabo oddelkom za finance, nadzor, logistiko in servis, ne nazadnje pa tudi oddelkom, ki se ukvarjajo s podporo odločanju in poslovnim analizam. Vse to omogoča izdelavo celovitejše slike o naših strankah, tako trenutnih kakor bodočih.

Kopa CRM
V Kopi smo sistem še nadgradili, tako da v celoti podpira prodajne in trženjske procese, ki nastopajo v podjetjih s projektnim načinom prodaje. Modul omogoča nastavljive prodajne procese, ki se enostavno prilagodijo potrebam posameznih prodajnih oddelkov. Vsi prodajni procesi so vodljivi in nadzorovani, pri čemer so vse aktivnosti, ki se izvajajo v povezavi s posameznim projektom (telefonski pogovori, elektronska pošta, sestanki, dodatna dokumentacija …) shranjene in dostopne na enem mestu.

 Kopa CRM je sodoben informacijski sistem za podporo pri trženju in prodaji. Zasnovan je na standardni platformi Mycrosoft Dynamics CRM, ki smo jo nadgradili z dobrimi praksami na poznavanju procesov v različnih branžah. Rešitev ob povezovanju s transakcijskimi poslovnimi sistemi ter drugimi komplementarnimi rešitvami dodaja vrednost obstoječim naložbam, saj omogoča izrabo podatkov in informacij iz tradicionalnih aplikacij za kakovostno delo na področjih, ki so najpomembnejša za ustvarjanje prihodka.

Bojan Javornik, vodja projekta Kopa CRM

Kopa CRM je tesno povezan z ostalimi poslovnimi rešitvami, kot so Kopa ERP ali konkurenčni  sistemi, dokumentni sistem, kot je Kopa Document ID, ter projektni informacijski sistemi. S tem zagotavlja preglednost celotnega procesa od prvega klica tržnika oziroma prodajalca do zaključka projekta, pri čemer so z enega mesta dostopne vse informacije, ki jih potrebuje zaposlen ali stranka v danem trenutku. Uporabniki dostopajo do funkcionalnosti Kopa CRM v znanem okolju Microsoft Office (Outlook, Word in Excel), kar omogoča hitro usvajanje novega orodja ter povečuje vrednost obstoječih naložb.

Boštjan Kržišnik, tržnik


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)