Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 6.11.2009

Sodobna informacijska infrastruktura v podjetju Metal Ravne

Metal Ravne, d. o. o., je jeklarsko podjetje v koncernu SIJ–Slovenske industrije jekla, d. d., ki deluje v okviru Industrial Metallurgical Holdinga. Proizvodni program podjetja Metal Ravne zajema več kot 280 kvalitet jekel od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih, orodnih ter specialnih jekel v obliki valjanih in kovanih proizvodov. Podjetje s svojimi izdelki nastopa na trgih celotne Evrope, ZDA ter bližnjega in daljnega vzhoda. Njegovi glavni kupci prihajajo iz Nemčije, ZDA, Italije, Avstrije in Slovenije, pri čemer poteka prodaja tudi prek prodajne mreže Slovenskih Železarn.

Proizvodnja v Metalu

Podjetje je v letošnjem letu pričelo izvajati projekt prenove 8 let stare poslovne informacijske infrastrukture, s ciljem povečanja zmogljivosti in prilagodljivosti, izboljšanja vzdrževanja ter vzpostavitve standardiziranih procesov v informacijskem okolju. V Metalu so se na področju informacijske infrastrukture srečevali s pomembnimi tveganji in omejitvami. Zastarelost tehnologije jih je omejevala tako glede zmogljivosti, kapacitet kot tudi uvedbi novih storitev, ki bi podjetju prinašale dodano vrednost. Vzdrževanje in nadgrajevanje sistema je bilo težavno zaradi zagotavljanja dobavljivosti delov strojne opreme na tržišču.

Zato so se v Metalu odločili, da bodo novo infrastrukturo zgradili na povsem novih temeljih in sodelovanje pri izgradnji zaupali Kopi. Tako smo projekt začeli z načrtovanje infrastrukture ter oblikovanjem varnostnih politik in normativov za standardizacijo procedur pri obvladovanju IT infrastrukture.

Moderne tehnologije

V Kopi smo že pri načrtovanju nove infrastrukture predvideli uporabo najsodobnejših tehnologij in pristopov. Naše vodilo sta bila virtualizacija in konsolidacija. Posvetili smo se tudi stroškovni optimizaciji, tako z vidika nabave strojne in sistemske programske opreme kot tudi z vidika stroškov lastništva, predvsem porabe električne energije in obvladovanja celovitega IT okolja.

Novo informacijsko infrastrukturo sestavljajo trije večji sklopi, ki so integrirani v SAN okolje:
  • Strežniški sistem, ki temelji na tehnologiji strežniških rezin (IBM Blade Center)
  • Diskovni podsistem (IBM DS4700)
  • Sistem za arhiviranje podatkov (IBM TS3200)

Strežniški sistem tvori skupina devetih strežniških rezin IBM HS21, od katerih jih je del namenjen za VMware ESX Enterprise virtualizacijsko platformo, del pa ostalim nevirtualiziranim nalogam.

V virtualnem svetu zagotavljamo vse infrastrukturne funkcionalnosti in storitve, kot so aktivni imenik, distribuirani datotečni sistem, antivirusno okolje, okolje za izdajo certifikatov, terminalski strežnik, tiskalniški strežnik, strežnik za nameščanje delovnih postaj, strežnik za varnostne posodobitve, spletne strežnike, aplikacijske strežnike, okolje za poslovno odločanje (Microsoft SQL 2008 Analysis Services, Reporting Services in Integration Services) in del okolja za elektronsko pošto (Microsoft Exchange 2007). Uporabljana virtualizacijska platforma s svojimi naprednimi funkcionalnostmi zagotavlja visoko razpoložljivost in dinamično prilagodljivo okolje. Poleg zaščite pred izpadom na fizičnem strežniškem nivoju so v virtualnem okolju podvojene vse ključne storitve oziroma funkcionalnosti, tako z vidika operativnosti strežnikov (aktivni imenik, DFS, elektronska pošta), kot tudi z vidika podatkov (DFS replikacija, replikacija e-poštne podatkovne baze).

V nevirtualiziranem okolju imamo na treh fizičnih strežnikih vzpostavljen visoko razpoložljiv podatkovni sistem Microsoft SQL 2008. Ta zagotavlja operativnost sistema v primeru izpada enega izmed strežnikov in zaščito v primeru logične okvare podatkovnih baz, kar dosegamo s pomočjo tehnologije zrcaljenja baz (Microsoft SQL 2008 Database Mirroring). Med fizičnimi strežniki je tudi strežnik elektronske pošte Microsoft Exchange z aktivno podatkovno bazo in pa strežnik za nadzor in upravljanje ter strežnik za obvladovanje varnostnega shranjevanja podatkov.

Pomnilniško rešitev predstavlja diskovni podsistem z integriranim podsistemom za varnostno shranjevanje in restavriranje podatkov. Varnostno shranjevanje podatkov je izvedeno dvonivojsko. Prvi nivo varnostnega shranjevanja podatkov se izvaja na rezervirane kapacitete v diskovnem podsistemu z namenom skrajševanja časovnega okna potrebnega za  arhiviranje, predvsem pa z namenom hitrega restavriranja podatkov, kar je ključnega pomena za operativnost sistemov v najkrajšem možnem času. Drugi nivo predstavlja tračna knjižnica, kamor se avtomatsko po predpisanem protokolu selijo podatki za trajnejšo hrambo. Za obvladovanje arhive podatkov skrbi programska oprema IBM Tivoli Storage Manager.

Na novi sistem, ki deluje vzporedno s starim, smo že prenesli vse aplikacije oziroma storitve. V naslednji fazi projekta prenove pa bomo izvedli še migracijo uporabniških delovnih postaj v nov sistem.

Celoten sistem in posledično tudi poslovne in pisarniške aplikacije, delujejo bistveno hitreje, zaradi uporabe novih tehnologij in pristopov pri uvajanju informacijskih procesov. Bistveno pa je povečana  zanesljivost sistema in zmožnost dinamičnega prilagajanja trenutnim informacijskim potrebam v podjetju.

Strožje varnostne politike in uvedba normativov

Glede na cilje projekta bodo v Metalu izvedli standardizacijo delovnih postaj v skladu s sistematizacijo delovnih mest. V sklopu projekta smo zato povsem na novo vzpostavili aktivni imenik, z novo strukturo, skupinskimi politikami in ostalimi infrastrukturnimi mehanizmi, ki odražajo definirane varnostne politike. Te vsebujejo  na primer pravila avtorizacije v aktivnem imeniku, pravila poimenovanja sredstev informacijskega sistema, uporabo in dovoljenja na sredstvih informacijskega sistema, razpoložljive kvote in dovoljene vsebine podatkov, ki se shranjujejo na centralne diskovne kapacitete, način in pravila uporabe dostopa do interneta in brskanja po internetnih vsebinah.

Za uvedbo standardizirane delovne postaje bomo vse poslovno pomembne podatke iz posamezne delovne postaje prenesli v nadzorovano centralno podatkovno skladišče. Glede na to, da na delovni postaji ni več poslovno pomembnih podatkov, se bo uporabniku v primeru okvare računalnika, ponovno razposlal programski paket, ki vsebuje operacijski sistem z vso potrebno standardizirano programsko opremo. Za ta proces skrbi sistem za distribucijo, ki bo popolnoma samodejno namestil vse aplikacije, brez intervencije uporabnika. Tako si bodo v Metalu zagotovili operativnost delovne postaje v najkrajšem možnem času in posledično bistveno poenostavili obvladovanje delovnih postaj.

Po pričakovanjih se bo rezultat standardizacije in avtomatizacije skrbniških postopkov odražal pri večji transparentnosti uporabe informacijskih virov, predvsem z vidika varnosti in zanesljivosti poslovanja, po drugi strani pa tudi pri razbremenitvi ekipe informatike v Metalu in jim omogočil več časa za izboljševanje informacijskih procesov ter vpeljavo novih storitev, kar v končni fazi pomeni večjo učinkovitost in zadovoljstvo uporabnikov
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)