Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 6.11.2009

Sodobno planiranje in razvrščanje opravil v proizvodnji

Zmožnost optimalnega planiranja in razvrščanja v proizvodnji ter transparentnost pri upravljanju virov, je ključnega pomena za rentabilno poslovanje v okoliščinah, ko sta oskrba in povpraševanje nezanesljiva. Da bi proizvodnim podjetjem zagotovili čim večjo gibkost ter odzivnost na spremembe pri povpraševanju, smo naš poslovni in proizvodni  informacijski sistem KOPA ERP povezali z vodilno svetovno rešitvijo za planiranje in razvrščanje opravil (APS) v proizvodnji Preactor podjetja Preactor International. To podjetje je specializirano za razvoj programske opreme za planiranje in razvrščanje opravil, njegove rešitve pa uporabljajo v majhnih, srednjih in tudi velikih večnacionalnih podjetjih v 65 državah. Dosežki Preactorja so izraziti v proizvodnji pakiranega potrošnega blaga, hrane in pijač, embalaže ter kompleksne in visoko tehnološke opreme.

Delovanje rešitve

KOPA ERP pokriva poslovni vidik planiranja v proizvodnji, vključno z urejanjem in vodenjem kosovnic, tehnoloških postopkov ter planom proizvodnje z modulom za planiranje materialnih virov (MRP – Material Resource Planning). Preactor ta modul nadgrajuje z interaktivnim planiranjem in razvrščanjem. Ker sta oba produkta visoko prilagodljiva, omogočata razmeroma hitro uvedbo v proizvodnjo s kompleksnimi procesi in s specifičnimi omejitvami.

Umestitev Preactorja

Podatki Kopinih kosovnic in tehnoloških postopkov se že v osnovi dobro ujemajo s potrebami Preactorja, zato njegova uporaba ne zahteva posebnih posegov v obstoječ sistem in s tem dodatnih stroškov. V Kopi smo poskrbeli, da smo oba sistema interaktivno povezali, kar pomeni, da se podatke vnaša samo enkrat, bodisi v KOPA ERP bodisi v Preactor, te podatke pa koristita oba sistema. Zaradi  integracije se informacije izmenjujejo v obe smeri, kar pomeni, da se podatki interoperabilno obdelujejo v obeh sistemih.

V modulu MRP se nahaja plan proizvodnje, ki obsega grobo razporeditev predvidenega dela in medsebojne odvisnosti. Ta modul pokriva tudi  rezervacijo kapacitet in materialov, vključno z obvladovanjem predvidenih prihodov na osnovi vodenja naročil oziroma zalog. Ti podatki se posredujejo v Preactor, ki na osnovi  vgrajenih algoritmov zagotavlja optimalno razporejanje opravil. Pri tem je omogočeno razporejanje na več načinov, na primer s prioriteto, najkrajšim rokom ali najnižjim stroškom. Orodje podpira tudi ročno razporejanje, ker planerju omogoča, da glede na ključne kazalce z „zamrzovanjem“ določenega dela optimiziranega plana interaktivno preigrava različne rešitve. Ko je planer zadovoljen s planom, ga potrdi, podatki pa se samodejno prenesejo v MRP, kjer se lansirajo nalogi za proizvodnjo in sprožijo postopki naročanja. Ob tem se osvežijo vsi roki (nabave, odpreme, izvedbe določenih del...) s čimer se poenostavi planiranje dela vzdolž celotnega poslovnega procesa, od nabave surovin do skladiščenja gotovih izdelkov.

Prednosti rešitve KOPA-Preactor

Tesna povezanost Kopinega modula MRP s Preactorjem omogoča povezavo več segmentov poslovanja - prodaje, planiranja, nabave, proizvodnje in logistike. Podjetje z uvedbo KOPA MRP in Preactorja pridobi kakovostno sodelovanje oddelka prodaje s proizvodnjo, ki je ključno za zagotavljanje kakovostne storitve za kupce in hitro odzivnost na povpraševanje. Prodajalec ima namreč na voljo vedno zadnje stanje plana, kar mu omogoča postavljanje realnih rokov za izvedbo že v fazi dogovarjanja posla, planer pa ima takoj na voljo informacije o naročilih, zato lahko takoj osveži plan. Takšno delovanje omogoča povečanje izkoriščenosti proizvodnih kapacitet in s tem povečanje dobička, saj podjetje v enakem obdobju z obstoječimi fiksnimi stroški proizvede več. Z izboljšanjem samega planiranja se poleg skrajšanja proizvodnih časov zmanjšajo ali odpravijo vmesne zaloge, kar dodatno doprinese k vitkejši proizvodnji. V modulu MRP se ob tem spremlja podatke o izvedbi, na primer razliko med planiranim in izdelanim, ki planerjem omogočajo dodatne uporabne informacije za izboljšanje izkoriščenosti proizvodnje.

Poenostavitev dela planerja

Preactor v osnovi izboljšuje in poenostavlja delo planerja. Funkcionalnosti Kopinega modula povsem zadostujejo za potrebe klasičnega razporejanja, pri zahtevnem planiranju, ki mora upoštevati specifične omejitve v proizvodnem procesu, ko v planu nastopa velika količina elementov, pa je smiselno uporabiti specializirano rešitev.

Preactor omogoča planerju vizualizacijo terminskih planov v obliki gantogramov (planske table). V diagramu so, poleg začetka in zaključka posameznih opravil, predstavljeni tudi povezani procesi, na primer dodelava na drugem stroju ali zasedenost drugega stroja. Program lahko upošteva še sekundarne vire, na primer kapaciteto stroja, pripravo orodij ter dodelave, pa tudi stanje dobavljivosti materialov.

Interaktivna planska tabla v Preactorju

V interaktivni tabli planer deluje tudi po principu povleci in spusti in na enostaven način dodatno optimizira plan, zlasti, ker lahko razpolaga z mehkimi informacijami, kot je možnost prekrivanja postopkov. Na voljo ima številne poglede na plansko problematiko in spremlja operacije, pri čemer lahko povezave vklopi ali izklopi, kumulativno pregleduje opravila po strojih ter zamrzuje dele planov. V plane je možno dodajati različne spremljevalne podatke, kot so šifra naročila in število kosov, ki so vidni v pomožnih oknih. S takim načinom dela lahko planer optimalno obvladuje svoj proces, ki je ključen za poslovanje firme in s tem vpliva na optimalnejšo izvajanje ostalih procesov v podjetju.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)