Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 1.12.2009

Znanje za kakovostno upravljanje sredstev in storitev

IBM je Kopi podelil nove certifikate na področju upravljanja s poslovnimi  sredstvi in storitvami. Z novimi certifikati smo eno najbolj usposobljenih podjetij v svetovnem merilu za optimizacijo procesov vzdrževanja sredstev, upravljanja informacijske infrastrukture ter storitev, ki temeljijo na sredstvih.

Postroj v proizvodnji

Kopino poglobljeno znanje in dolgoletne izkušnje, s tega za številna podjetja kritičnega poslovnega področja, omogočajo zniževanje stroškov in povečanje razpoložljivosti sredstev, kar neposredno vpliva na končno uspešnost poslovanja. „Novi certifikati so pomembni tako za stranke, ki želijo obvladovati sredstva s svetovno najboljšimi informacijskimi rešitvami, kot tudi za IBM, ki pri prodaji prehaja na nadzorovano distribucijo programske opreme Tivoli,“ je povedal Vinko Jelenko, vodja programa KOPA Maximo. IBM dopušča prodajo njegove programske opreme le ustrezno usposobljenim partnerjem, ki lahko kupcem ponudijo tudi ustrezna vsebinska in tehnološka znanja.

Poleg strokovnosti v Kopi zagotavljamo dobre prakse pri izboljšanju upravljanja opredmetenih sredstev, ki proizvodnim in energetskim podjetjem predstavljajo kritične poslovne vire. Poleg tega podjetjem na področju proizvodnje, trgovine in storitev ter javnem sektorju omogočamo sodobno obvladovanje sredstev informacijskih tehnologij, katerih razpoložljivost je ključna za opravljanje dejavnosti.  „Ponudnik tovrstnih informacijskih rešitev mora razpolagati s čim več znanja in izkušenj, da lahko strankam pomaga ne samo pri implementaciji tehnološke rešitve ampak tudi pri izboljšanju organizacije in procesov,“ je še poudaril Jelenko. Od kakovosti obvladovanja sredstev, vključno z informacijskimi tehnologijami, je namreč odvisno izvajanje storitev, na katerih temelji bodisi poslovanje bodisi storitve za končne kupce, s katerimi podjetje ustvarja prihodke.

Novi certifikati, ki so jih naši strokovnjaki pridobili prek stalnega usposabljanja za nove tehnologije in poslovne pristope so:
•    IBM Certified Deployment Professional – Maximo Asset Management V7.1
•    IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Service Request Manager V7.1 (2 strokovnjaka)
•    IBM Certified Deployment Professional – Tivoli Asset Management V7.1
•    IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Asset and Financial Management 2009
•    IBM Certified Advanced Deployment Professional - Tivoli Service Management Solutions 2008
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)