Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 1.12.2009

Učinkovito upravljanje podatkovnih centrov znižuje stroške in porabo energije

Po poročanju mednarodne analitične hiše Gartner, se bodo vodje podatkovnih središč v letu 2010 soočali z rastočim problemom energije, prostora in tehnologije. Ti izzivi bodo neposredno vplivali na uporabnike tako da bodo morali direktorji IT-služb kmalu najti pragmatične rešitve za njihovo obvladovanje.

Podatkovno središče

Stroški energije so najhitreje rastoči stroškovni element. Kot pravijo pri Gartnerju, vodje podatkovnih središč še ne posvečajo dovolj pozornosti merjenju, nadziranju in modeliranju porabe energije. Že odstranitev enega samega strežnika x86 na primer pripomore k znižanju energijskih stroškov za več kot 200 evrov. Vendar obračun stroškov podatkovnega središča in iz tega ocenjevanje prihrankov le ni tako preprosto. Zato Gartner predlaga oblikovanje seznama obračunov z vsemi stroškovnimi elementi, ki prispevajo k skupnemu strošku, ter oblikovanje ključnih stroškovnih kategorij, ki ustvarjajo ta strošek.

KOPA s svojim portfeljem rešitev na področju sistemske integracije in upravljanja storitev informacijskih tehnologij pomaga podjetjem pri zniževanju stroškov informacijske infrastrukture na vseh področjih, ki jih v svojem poročilu navaja Gartner:

•    Racionalizacija strojne opreme – izločevanje strežnikov, ki so zastareli ali premalo izkoriščeni. Z racionalizacijo in konsolidacijo strežnikov se lahko število delujočih strežnikov zmanjša za od 5 do 20 odstotkov.
•    Konsolidacija lokacij – združevanje podatkovnih središč z več lokacij na manjše šetvilo lokacij botruje bistvenim finančnim prihrankom.
•    Upravljanje stroškov energije in napeljav – orodja in tehnike za zmanjšanje energijskih stroškov vključujejo: povečanje temperature prostorov na okrog 24 stopinj Celzija, kar zmanjšuje hlajenje; če je le mogoče se uporabi zunanji zrak kot alternativa klimatskim napravam; ureditev  toplih in hladnih prehodov, prostih mest ter naprav za zmanjševanje porabe; uporaba strežniških upravljavskih programov za uravnavanje strežniških obremenitev na energijsko najbolj učinkovit način.
•    Spremljanje stroškov dela – stroški dela so še vedno največji posamični strošek večine podatkovnih središč in dosegajo tudi do 40 odstotkov skupnih stroškov.
•    Nabava sredstev – upočasnitev nabave novih sredstev je potreben korak za vse vodje podatkovnih središč še posebej zato, ker uporabni čas strežnikov pogosto presega amortizacijsko dobo.

Kopini strokovnjaki na področju sistemske integracije zagotavljajo uporabnikom dobre prakse na področju zniževanja stroškov in povečanja izkoriščenosti strežniških virov na osnovi konsolidacijskih pristopov in virtualizacije strežnikov. Dodatne prihranke pri stroških sredstev in dela ter stroškov, ki jih ustvarjajo prekinitve v delovanju informacijskih storitev, pa lahko organizacije dosežejo prek uporabe Kopinih rešitev na področju upravljanja sredstev in storitev informacijskih tehnologij, ki temeljijo na vodilni platformi IBM Tivoli.

Dodatno gradivo o optimizaciji v podatkovnih središčih:

Zeleno računalništvo
ITK v storitvenih podjetjih
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)