Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 5.1.2010

Kopina rešitev ITSM za javno upravo na IJU 20091. konferenca Informatika v javni upravi, ki je potekala 7. in 8. decembra 2009, je podala prerez stanja in razvoja informatike v slovenski javni upravi. Med obsežnim in kakovostnim naborom zanimivih predavanj je veliko zanimanje požela tudi predstavitev sistema upravljanja informacijskih storitev in sredstev IBM Maximo, ki so jo v slovenski javni upravi, točneje na Ministrstvu za javno upravo, vpeljali minulo leto v sodelovanju s podjetjem Kopa.

V slovenski javni upravi uporabljajo informacijski sistem Maximo za upravljanje storitev podpore uporabnikom s pogarancijskim in delno garancijskim vzdrževanjem informacijske opreme. V praksi gre za spremljanje 1. in 2. nivoja podpore v segmentu podpore uporabnikom ter pogarancijskega in garancijskega vzdrževanja v različnih organih javne uprave.

V sklopu projekta prenove procesov podpore uporabnikom, ki se je začel pred dobrima dvema letoma, so na Ministrstvu za javno upravo v sodelovanju s Kopo realizirali dobre prakse ITILa pri podpori uporabnikom (Service Desk), upravljanju incidentov (Incident Management) ter upravljanju s spremembami (Change Management). S tem so zagotovili sprotno spremljanje izvajanja storitev in to za vse vpletene strani: naročnika, uporabnika in izvajalca ter omogočili vključevanje uporabnikov v proces podpore.

V skladu z metodologijo ITIL so uvedli tudi racionalizacijo virov (Asset Management). V ta namen so v Maximu implementirali zbirko podatkov strojne računalniške opreme ter jo povezali s skladiščnim poslovanjem za potrebe MJU in Upravnih enot. S pomočjo Maxima ažurno spremljajo celotni življenjski cikel opreme, od nabave in vzdrževanja opreme, do upravljanja sredstev, načrtovanja novih nabav ter odpisa opreme in izločanja opreme iz življenjskega cikla.

Pomemben preskok so z uporabo Maxima izvedli pri kakovosti upravljanja storitev, k čemur je največ doprineslo natančno finančno vodenje sredstev in storitev ter možnost izvedbe vseh obračunov. Te lahko pridobivajo v vsakem trenutku, bodisi tekom meseca ali ob koncu obračunskega obdobja in sicer za vse izvajalce, ki svoje storitve aktivno izvajajo preko aplikacije. Izboljšali so tudi nadzor in upravljanje določil pogodbe z izvajalci. Prek Maxima namreč spremljajo določila pogodb ter dejansko izvajanje SLA, kar jim omogoča ustrezno sankcioniranje izvajalcev v primeru nespoštovanja in prekoračitve pogodbenih določil. Pridobili so tudi statistike in analize z namenom dvigovanja kakovosti in racionalizacije storitev ter uvedli ključne kazalce, na osnovi katerih načrtujejo nove procesne izboljšave.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)