Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 5.1.2010

KOPA Hitre Analize - poslovna poročila so takoj pri roki


 
V Kopi smo prek svojih dolgoletnih izkušenj prišli do spoznanja, da še tako dober informacijski sistem ne more izpolniti vseh potreb uporabnikov, njihovih idej in želja. Hitrost in nepredvidljivost sprememb, poleg tega pa še kompleksna situacija v gospodarskem sektorju, zahtevajo od nas hitro odzivanje in sprejemanje odločitev. Zbiranje in pripravljanje podatkov je že v preteklosti pomenilo velik zalogaj, v teh časih, ko so potrebne hitre informacije za odločanje, pa enostavno ni časa za čakanje na oblikovno in vsebinsko idealna poročila.

Postavljeni pred vprašanja, kako bi na eni strani uporabnikom olajšali pripravo različnih analiz, poročil in s tem prihranili čas obdelave in priprave podatkov ter na drugi strani vodstvu zagotovili prave informacije takrat, ko jih potrebujejo, smo v Kopi s pomočjo novih orodij našli ustrezen odgovor. Na osnovi raziskave zmožnosti razvojnega orodja Oracle Application Express, ki ga  uporabljamo za hiter razvoj prilagojenih poslovnih rešitev smo spoznali, da vključuje tudi mehanizme, s pomočjo katerih je možno hitro izdelati in oblikovati »očem prijazna« poročila.

Ker se zavedamo, da si uporabniki želijo učinkovitih orodij, ki jim na preprost in hiter način pomagajo do rezultatov, smo se odločili, da vnaprej pripravimo osnovne analize, na osnovi katerih uporabniki interaktivno oblikujejo poročila ter analizirajo podatke in jih grafično prikazujejo. Na teh osnovah končni uporabnik sam formira variacije poročil oziroma analiz po lastnih željah in zamislih. Večina uporabnikov informacijskega sistema namreč nima ne znanja ne časa ali preprosto nima pravic za formiranje poročil direktno iz relacijskih tabel, imajo pa individualne potrebe in želje.KOPA Hitre analize bodo uporabnike s hitrostjo in enostavnostjo dela preprosto navdušile. Želeno analizo, na primer odhodkov, samo nastavijo s poljubno izbranimi parametri oziroma filtrom. Aplikacija zajame vse podatke v informacijskem sistemu, kar doslej še ni bilo mogoče. V primeru mesečnih analiz stroškov se analizo pripravi le enkrat, vse naslednje pa se samo osvežujejo s spremembo filtra. Poleg tega posamezne nastavitve, kot so sortiranje ali razvrščanje, ostanejo nespremenjene, zato analiz ali poročil ni potrebno ponovno oblikovati.

V Kopi ocenjujemo, da se z novo aplikacijo čas priprave analiz skrajša z nekaj ur na nekaj minut. Ob tem pa je izrednega pomena zmožnost prilagajanja analiz, saj se kot vir podatkov uporablja  celotna relacijska zbirka podatkov. To pomeni, da se enako hitro lahko pripravi na primer poročila o mesečnih stroških, odhodkih in prihodkih, o nabavi repro materiala ter o prodaji posameznega ali skupine izdelkov. Na ta način vodstvo oddelkov, kontroling in analitične službe ter najvišje vodstvo v najkrajšem času pridobivajo kakovostne informacije za uporabo pri planiranju in strateškem usmerjanju dejavnosti, racionalizaciji poslovanja ter za vsakodnevno odločanje.

Prosimo, da se za več  informacij obrnite na g. Tomija Ogorevca, e-naslov: tomi.ogorevc@kopa.si, telefon: 02 88 39 714.
V primeru, da vas zanimajo konkretne tehnične podrobnosti, pa vam je na voljo naš tehnični svetovalec, g. Branko Razgoršek, e-naslov: branko.razgorsek@kopa.si, telefon: 02 88 39 724.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)