Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 5.1.2010

Kopa načrtuje ponudbo poslovne programske opreme kot storitvePodjetje KOPA d.d., vodilni slovenski proizvajalec poslovne programske opreme za velika in srednja podjetja, napoveduje ponudbo programske opreme kot storitve, s katero bo priskočila na pomoč proizvodnim podjetjem, ki jih je gospodarska recesija najbolj prizadela. V Kopi bodo namreč izkoristili možnosti, ki jih je na področju programskih storitev omogočil Oracle, ter predvidoma v drugem četrtletju letos podjetjem omogočili mesečni najem poslovnih aplikacij, vključno s pripadajočo programsko in strojno strežniško infrastrukturo. Kot načrtujejo v Kopi, bi v naslednjih letih s programskimi storitvami ustvarili 40 odstotkov prihodkov od prodaje.

"Zaradi recesije številna podjetja iščejo načine za obvladovanje stroškov, veliko pa jih zaradi upada prodaje nima dovolj sredstev za naložbe v nove informacijske rešitve, s katerimi bi lahko povečali konkurenčnost in dodano vrednost," je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja v KOPA d.d. "Uporaba programske opreme kot storitve je zagotovo eden najboljših načinov za obvladovanje stroškov na področju informacijskih tehnologij, podjetje pa se tudi izogne začetni investiciji v informacijsko infrastrukturo in aplikativne rešitve."

Programska oprema kot storitev podjetjem omogoča, da namesto enkratnega nakupa licenc plačujejo mesečno najemnino. Tako znižajo stroške na letni ravni ter lažje planirajo finančni tok. Prehod na programsko opremo kot storitev v nadaljevanju pomeni večjo standardizacijo postopkov ter s tem možnost enostavnejšega prehoda na zunanje izvajanje storitev informacijskih tehnologij. Zunanje izvajanje storitev informacijskih tehnologij pa pomeni pomemben korak preusmeritve podjetij h temeljnim kompetencam, na osnovi katerih se bodo lahko izvila iz primeža neugodnih gospodarskih razmer.  

Novi Oraclov model licenciranja programske opreme kot storitve omogoča neodvisnim ponudnikom programske opreme, kot je KOPA d.d., da izkoristijo dosedanje naložbe v tehnologije Oracle in na svoji infrastrukturi ponudijo programske storitve za končne uporabnike. Mesečna opcija predvideva možnost mesečnega licenciranja postavitev različnih infrastrukturnih rešitev, kot so podatkovni in aplikacijski strežnik Oracle ter strežnik Oracle WebLogic.

Vodilna platforma za programske storitve Oracle Platform for SaaS vključuje naslednje infrastrukturne rešitve: Oracle Database, Oracle Fusion Middleware, Oracle Enterprise Manager in Oracle VM. Gre za celovit, odprt in povezan nabor tehnologij, ki bo Kopi omogočil hiter razvoj, implementacijo in upravljanje programskih storitev pa tudi aplikacij v oblaku. Ta programska platforma namreč uporablja Oraclove tehnologije mrežnega računalništva, ki ponudnikom zagotavlja, da poslovnim uporabnikom omogočijo programske storitve in storitve računalništva v oblaku, pri čemer v celoti zadostijo zahtevam glede razširljivosti, visoke zmogljivosti in razpoložljivosti, povezljivosti, varnosti in prilagodljivosti.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)