Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.2.2010

Virtualizirana strežniška infrastruktura v zdravstveni ustanovi

Bistven del prenove informacijske infrastrukture v slovenjegraški bolnišnici predstavlja uvedba virtualizacijskih tehnologij. Ta zajema vzpostavitev centralnega diskovnega polja, gruče baznih strežnikov Unix, namestitev virtualizacijskih strežnikov Vmware ter osrednjega sistema varnostnega shranjevanja podatkov.

Prednosti virtualizacije

Nova rešitev strežniške infrastrukture s pomočjo virtualizacijskih tehnologij zagotavlja zelo stabilno delovanje z minimalno možnostjo izpada storitev, ki so na voljo končnim uporabnikom. Gre za zelo zanesljivo in dinamično okolje, ki se lahko v vsakem trenutku transparentno prilagaja poslovnim potrebam. To dosežemo z implementacijo tehnoloških rešitev zmogljivih strežniških gruč in virtualizacijo na strežniškem in podatkovnem nivoju. Virtualizacija poenostavlja izvedbo konsolidacije fizičnih strežnikov in distribuiranih podatkov. Prek takšnega združevanja in optimizacij fizičnih strežnikov se v prvi vrsti zmanjša njihovo število in s tem povezano zmanjšanje potrebnega prostora za strežnike, porabo električne energije in stroški klimatizacije. Pri konsolidaciji podatkov pa gre za centralizacijo pomnilniških kapacitet na enem mestu v diskovnem skladišču, ki zagotavlja visoko zmogljivost in zanesljivost. Z uvedbo takšne napredne IT infrastrukture pomembno zmanjšamo skupne stroške lastništva opreme, saj se poleg zmanjšanja stroškov za licence in električno energijo zmanjšajo tudi stroški, povezani z obvladovanjem IT infrastrukture. To pomeni, da se lahko več sredstev in časa nameni projektom, ki prinašajo nove funkcionalnosti oziroma storitve v delovno okolje. V bolnišnici to pomeni v prvi vrsti hitrejše in boljše storitve pacientom, boljše interno sodelovanje ter obvladovanje informacij ter v splošnem hitrejši odziv IT-ja na zahteve poslovanja in strokovnega dela s pacienti.

Rešitev za prihodnost

Tehnološka rešitev strežniških gruč temelji na podvojeni strežniški infrastrukturi, ki zagotavlja neprekinjeno delovanje storitev tudi v primeru odpovedi enega strežnika. Tehnologije, ki so uporabljene v primeru bolnišnice so HP-UX ServiceGuard Cluster, VMware vSphere Cluster, Microsoft Exchange CCR (Cluster Continous Replication), Microsoft SQL Mirror Database in Microsoft NLB (Network Load Balancing) Cluster. V primeru izpada podatkovnega strežnika je čas za vzpostavitev funkcionalnega stanja minimalen.

Na Shemi strežniškega okolja so razvidne posamezne infrastrukturne funkcionalnosti oz. storitve, ki se bodo zagotavljale v okolju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec:Rešitev, ki je uporabljena v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec predstavlja dinamično infrastrukturno okolje. To pomeni, da je odprta in vnaprej pripravljena za implementacijo bodočih storitev, namenjenih poslovnemu in ambulantnemu informacijskemu sistemu. Na tak način smo v Kopi bolnišnici zagotovili sistemsko varovanje naložb ter dodajanje vrednosti obstoječemu sistemu prek enostavnega razširjanja funkcionalnosti glede na prihodnje zahteve zdravstvene oskrbe in poslovanja.

Avtor: Gordan Kotnik, OS & Networking Specialist
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)