Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.2.2010

Integracija dodaja vrednost poslovanju

ERP kot integriran sistem, ki je sestavljen iz velikega števila modulov, lahko pokrije zelo velik del poslovnih potreb podjetja, vendar tudi pri najuspešnejših implementacijah to ne zadošča za celovito podporo poslovanju.

Sprijazniti se je treba, da ERP v podjetjih sobiva še z ostalimi sistemi, ki jih lahko ignorira in s tem povzroča podvajanje dela, ali pa z njimi uspešno sodeluje. Integracija s temi sistemi postaja osnovna zahteva vsakega poslovnega subjekta in je zato eden temeljev za zagotavljanje celovitega informacijskega sistema.
Informacijski sistem s pomočjo različnih integracij skrbi, da ne prihaja do podvojenih vnašanj podatkov, nepotrebne izgube časa in stroškov zaradi človeških napak. Poleg tega se na tak način zagotovi informacije, ki so nujne za kakovostno odločanje in vodenje,  iz vseh delov sistema.

V Kopi zagotavljamo integracijo vseh naših rešitev z rešitvami drugih proizvajalcev in to na različnih ravneh, od operativne do strateške.
  • Na operativni ravni omogočamo integracije s številnimi sistemi. Na primer sistemi MES (Manufacturing Execution Systems), ki zagotavljajo podatke v proizvodnih procesih, so s KOPA ERP sistemom tesno povezani na različne načine. Zelo pogosto se uporabljajo izmenjevalne tabele in izmenjevalne datoteke, v zadnjem času pa predvsem spletne storitve (web service). Ker je KOPA ERP plod lastnega razvoja, takšne integracije s sistemi MES ne predstavljajo nobenih težav. Podobna integracija obstaja s sistemi za fino planiranje proizvodnje in grafično prikazovanje.
  • Na srednji ravni e-poslovanja imamo zelo bogate izkušnje. Tu gre za izmenjave dokumentov med različnimi sistemi. V vseh teh letih še nismo naleteli na težave pri povezovanju in smo izvedli vsako integracijo.
  • Na strateški ravni je naš sistem KOPA ERP pripravljen za povezovanje s sistemi za poslovno obveščanje, če seveda podjetje ne uporablja naših rešitev za ta področja. Zelo pomembna integracija je za stranke integracija s specialnimi orodji za strateško planiranje (npr. Professional planner).
Seveda je treba omeniti še vse integracije s sistemi, ki jim morajo podjetja pošiljati določena poročila. To in vse ostalo je del standardnega paketa KOPA ERP. V Kopi poleg informacijske integracije poslovnih procesov poskrbimo tudi za poslovno svetovanje, torej, kako te integracije izkoristiti v smislu optimizacije poslovanja in bolj učinkovitih delovnih postopkov.

Avtor: Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)