Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.3.2010

Prvi primer uporabe Maximo 7 v SlovenijiKopa je v Dravskih elektrarnah Maribor uspešno izvedla projekt prehoda na najnovejšo verzijo Maximo 7.1. V DEM so doslej uporabljali Maximo 5.2, kar pomeni, da so s prehodom na novo verzijo pridobili številne tehnološke in vsebinske izboljšave.

Izboljšanje skupinskega dela

Največ so z novim sistemom pridobili v službi za obratovanje in vzdrževanje HE. Novost je celovita podpora eskalacijam vzdrževalnih ali servisnih posegov, ki skrbi za elektronsko obveščanje odgovornih v posameznih službah v primeru odpiranja novih delovnih nalogov, ki so posledica dogodkov na objektih oziroma sredstvih. Za vsak poseg se tako spremlja celotno izvajanje od odprtja delovnega naloga do zaključka, pri čemer je podprto sodelovanje vseh vključenih v določenem posegu. Pri skupinskem delu so pridobili tudi zmožnosti za nastavljanje poročil po kriterijih, ki so pomembni na primer za obravnavanje na vsebinskih ali usklajevalnih sestankih. V novem Maximu se izvaja tudi priprava zanimivih vsebinskih vstopnih centrov za posamezne službe, uporabnikom pa je na voljo še oglasna deska na vstopnih centrih za sprotno obveščanje o dogodkih. Poskrbljeno je tudi za enostavno obvladovanje uporabniških pravic, kar povečuje varnost dostopa do posameznih aplikacij in podatkov.

Enostavno do dodatnih funkcionalnosti

V Kopi smo za DEM v Maximo 7.1 izdelali dodatne aplikacije, saj sistem omogoča učinkovito programiranje aplikacij v Javi. Gre za aplikaciji Nezgode pri delu ter Incidenti ali neskladnosti. Ti dve aplikaciji sta izdelani v tem okolju iz preprostega razloga, saj so nezgode ter incidenti ali neskladnosti neposredno vsebinsko povezni z viri podatkov in delovnimi nalogi iz Maxima.

V splošnem je pomembna pridobitev zadnje verzije Maximo tudi možnost enostavnega dograjevanja in spreminjanja aplikacij znotraj sistema. Na voljo je tudi veliko dodatnih aplikacij in funkcionalnosti, ki jih bodo v DEM postopoma osvajali, glede na vsebinske potrebe, razpoložljive vire in terminski plan. Prednost tega je zmanjšanje potreb po dodatnem programiranju oziroma nakupu dodatnih programskih orodij.

Velika prednosti novega Maxima je tudi enostavnejše povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi. DEM smo na tem področju zagotovili povezovalne vmesnike s transakcijskim poslovnim informacijskim sistemom ERP za dostop do podatkov o delavcih, dobaviteljih in prejetih računih ter z dokumentnim sistemom za spremljanje potnih nalogov. Prva integracija je namenjena obvladovanju in planiranju dela, za obvladovanje dobaviteljev ter stroškovno spremljanje sredstev, storitev in dobav materiala. Druga integracija pa je namenjena zagotavljanju pravilnega servisiranja vozil, glede na čas ali prevožene kilometre, pri čemer je poskrbljeno tudi za generiranje potrebnih nalogov za servis vozil.

Uporabnikom prijazno delo prek spleta

Maximo 7.1 v celoti deluje kot internetna aplikacija, zato uporabniki ne potrebujejo nič drugega kot dostop do medmrežja. Vse aplikacije znotraj informacijskega sistema delujejo na enak način, kar prispeva k učinkoviti in enostavni uporabi.

Maximo 7.1 izboljšuje tudi delo informatikov, saj poleg učinkovitega povezovanja z ostalimi informacijskimi sistemi poenostavlja tudi konfiguracijo lastne podatkovne zbirke. Poleg tega je na voljo brezplačno orodje BIRT za pripravljanje standardiziranih izpisov oziroma poročil.

V Kopi pričakujemo, da bodo zaradi številnih pridobitev s projekti prehoda na Maximo 7.1 pričeli tudi drugi uporabniki v Sloveniji. Nove možnosti za optimizacijo poslovnih procesov, avtomatizacijo postopkov, učinkovito obveščanje in poročanje, enostavno povezovanje z drugimi sistemi pa tudi podpora vzdrževanju linearnih ter IT sredstev so pomembni argumenti, ki bodo zagotovo prispevali v prid nadaljnjega razvoja in vlaganja v informacijske sisteme za obvladovanje sredstev in storitev.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)