Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.3.2010

Celovita informacijska podpora za konkurenčnost v živilski industrijiUčinkovito spremljanje proizvodnje je za proizvodna podjetja vitalnega pomena, kar kaže primer Celjskih mesnin. V podjetju, kjer so lani, kljub splošni recesiji v panogi, ustvarili 15-odstotno rast prihodkov, so izvedli celovito prenovo informacijske podpore proizvodnega procesa. S tem so si zagotovili vzvode za izboljšanje poslovne uspešnosti in ohranjanje konkurenčnosti.

 


„Prenova informacijskega sistema je v zaključni fazi. Pripravljajo se zbiri podatkov, ki nam bodo omogočili, da bomo dnevno na tekočem z obsegom prodaje in uspešnostjo proizvodnje. To pomeni, da bomo pravočasno seznanjeni z dobrimi in slabimi stvarmi v proizvodnji, pri čemer pričakujem, da nam bodo hitri in podrobni dnevni podatki omogočili hitrejše in boljše ukrepanje.“

Izidor Krivec, direktor Celjkih mesnin

 


Marko Založnik, direktor komerciale v Celjskih mesninahPodpora celotnemu poslovanju

V Celjskih mesninah s KOPA ERP upravljajo celotno poslovanje. Tako jim služi tudi za finančno in materialno spremljanje prodaje v lastnih mesnicah in trgovinah, prek katerih prodajo 7 odstotkov mesnih izdelkov in 20 odstotkov svežega mesa. S Kopinimi rešitvami obvladujejo tudi računovodstvo, finančno poslovanje, kadrovski menedžment ter poročanje za SURS, CURS in Banko Slovenije.


V Celjskih mesninah so leta 2000 tehnološko popolnoma prenovili klavno linijo ter zgradili novo tovarno izdelkov. „Poslovna programska oprema je bila zrela za menjavo že pred več kot 10 leti. Vendar smo šele s tehnološko dovršitvijo proizvodnega procesa dosegli zrelostno raven, ki nam je omogočila implementacijo takšnega proizvodnega informacijskega sistema, s katerim smo pridobili podrobno spremljanje proizvodnega toka,“ je povedal Marko Založnik, direktor komerciale v Celjskih mesninah.

Največji pritiski za uvedbo sledljivosti mesa v proizvodnji so prihajali s strani veterinarske zakonodaje in evropskih direktiv, poleg tega pa so potrebovali tudi finančno spremljanje proizvodnje. Na osnovi referenc in dobrih izkušenj so se odločili za vpeljavo poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP z MES podsistemom podjetja Metronik.

Obvladovanje proizvodnje

S Kopo so v podjetju imeli dobre izkušnje, saj že dolga leta uporabljajo programsko rešitev za Spremljanje porekla goveje živine, ki jo v skladu z zahtevami Ministrstva za kmetijstvo uporabljajo v večini slovenskih mesnih industrij. Lani pa so z uvedbo rešitve KOPA ERP postavili osrednji informacijski sistem, ki podpira oba temeljna procesa – proizvodnjo svežega mesa in proizvodnjo mesnih izdelkov.

Pri proizvodnji svežega mesa s KOPA ERP spremljajo različne postopke, od dopitanja živali pri kooperantih, logistike, do klavnice in razreza polovic ter odpreme kupcem. Pri tem je podprto poslovanje z različnimi segmenti kupcev, od mesnic do trgovskih verig in gostinskih obratov. Podprto je tudi skladiščenje svežega mesa v eni največjih hladilnic v državi, od koder oskrbujejo svojo tovarno mesnih izdelkov.
Vsi podatki iz Metronikovega sistema Mepis se stekajo v KOPA ERP, ki tako zagotavlja materialno in finančno spremljanje proizvodnje vzdolž celotnega procesa, od naročanja kupcev in dobaviteljem do odpreme. Poskrbljeno je za natančno spremljanje uporabe mesa in vseh ostalih surovin v gotovih izdelkih, kot jim narekuje International Food Standard. To je nadgradnja standardov ISO in HACCP, kar zahtevajo nemške in francoske trgovske verige. „Brez takšnega proizvodnega in poslovnega informacijskega sistema ostrim zahtevam tega standarda ne bi mogli zadostiti. Sedaj lahko v vsakem trenutku ugotovimo, katere izdelke smo izdelali, iz katerega materiala in lahko pri morebitnih napakah ustrezno ukrepamo,“ je poudaril Založnik.

Novi informacijski sistem je hkrati tudi osnova za optimiziranje procesov in izboljšanje kakovosti dela. „Izvajamo mesečne inventure, pri čemer spremljamo porabo in kalo. Zaradi preglednosti enostavno odkrivamo in odpravljamo anomalije, kar izboljšuje urejenost in nadzor v proizvodnji,“ je še povedal Založnik. Prek standardnih poročil v KOPA ERP tudi redno spremljajo prodajo in izvajajo vodstvene preglede, ki jih zahtevajo poslovni standardi. Standardne menedžerske izpise bodo v prihodnje nadgradili s sistemom poslovnega poročanja KOPA BI.

Z informacijskim sistemom KOPA ERP izvajajo vse predkalkulacije, na osnovi katerih planirajo proizvodnjo in izvajajo naročanje pri dobaviteljih in kooperantih. Po zaključeni integraciji z MES  sistemom bodo za najvišje vodstvo zagotavljali tudi pokalkulacije. V ta namen zaključujejo s prenašanjem podatkov o odpremah iz proizvodnega modula, kar jim bo omogočilo podroben nadzor nad dnevno realizacijo.


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)