Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 5.5.2010

Poslovno obveščanje za tehnične službe

V Kopi so Portal za tehnike razvili kot rešitev na ključ, ki je usklajena z visokimi zahtevami uporabnikov v Termoelektrarni Šoštanj. Ta intranetna portalska rešitev strojni, elektro in gradbeni službi (vodjem na področju vzdrževanja in investicij ter generalnemu in tehničnemu direktorju) v TEŠ omogoča natančno spremljanje in analiziranje stroškov dela internih služb oziroma izvajalcev, storitev zunanjih izvajalcev ter porabe materiala. Intranetni portal, ki je izdelan z uporabo programskega orodja za poslovno obveščanje ORACLE BI, je zgrajen nad osrednjim podatkovnim skladiščem in črpa podatke iz poslovnega sistema KOPA ERP, informacijskega sistema za vodenje sredstev in storitev IBM Maximo ter dokumentnega sistema ODOS.Vodstveni zaposleni v tehničnih službah lahko prek portala analizirajo izvedbo nalog na ravni posamezne pogonske enote oziroma stroškovnega mesta, vse do delovnega naloga oziroma fakture zunanjega izvajalca ter stanja zalog v skladišču. Izvajajo lahko finančne analize posameznih izvedb, od vrednosti porabljenega materiala, stroškov dela in storitev, do količin porabljenega materiala in števila delovnih ur. Prek portala lahko odkrivajo najboljše dobavitelje za izbrane storitve ali material ter optimizirajo rabo internih oziroma zunanjih izvajalcev. Kopina rešitev jim tako omogoča, da na podlagi preteklih izvedb stroškovno napovedujejo in optimizirajo izvajanje novih nalog ter prispevajo svoj delež k zniževanju stroškov. Poleg planiranja jim portal služi tudi za primerjavo dejanskih stroškov s planiranimi ter za odkrivanje vzrokov za morebitna odstopanja.

Z uporabo portala so v tehničnih službah TEŠ bistveno poenostavili zbiranje in analizo podatkov o izvedenih nalogah. Pred uvedbo portala so za pridobivanje podatkov morali čakati na računovodske zaključke posameznega meseca, na primer na vknjižbo prejetih računov in obračun plač. Sedaj za preračune uporabljajo nekatere preferenčne podatke, na primer o stroških dela, prejete račune pa imajo na voljo takoj praktično takoj, ko pridejo v podjetje.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)