Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 5.5.2010

Spremljanja nezgod pri delu s sistemom IBM MaximoNezgode pri delu imajo neposreden vpliv na poslovni izid. Ustvarjajo visoke stroške, povzročajo prekinitve dela in s tem izpad prihodka. Podjetjem, ki niso sposobna obvladovati in zmanjševati nezgod pri delu, se manjša ugled na tržišču, začasna ali trajna izguba usposobljenih kadrov ter poškodbe dragih proizvodnih sredstev pa lahko pomenijo tudi izgubo tržnega položaja.

Rešitev KOPA Nezgode pri delu bistveno izboljšuje učinkovitost delovnih postopkov pri zajemu podatkov o nezgodah ter izdelavi poročil. Koristi prek 70 odstotkov podatkov, ki se že nahajajo bodisi v poslovnem informacijskem sistemu (KOPA ERP, Navision, SAP, ...) bodisi v sistemu za upravljanje sredstev in storitev IBM Maximo. Poleg tega odpravlja papirne postopke in pošiljanje papirnih poročil o nezgodah z oddaljenih lokacij. Vse nezgodne dogodke se namreč zabeleži lokalno v osrednji sistem, kar pomeni, da ima vodstvo in pristojni zaposleni vse informacije o nezgodi na voljo že takoj po vnosu v sistem s strani odgovorne osebe na delovišču. Kopina rešitev omogoča tudi samodejno izdelavo internih poročil o nezgodi ter za ZPIZ, v skladu z veljavno zakonodajo.

Posebna prednost Kopine rešitve je možnost analiziranja nezgod po različnih kriterijih, na primer po vrsti nezgode, delovišču, delovnem mestu, delovodji, po posameznem stroju in zaposlenem ter poljubnem časovnem obdobju. Na tak način podjetja odkrivajo okoliščine nastanka nezgod, kar jim pomaga pri sprejemanju ustreznih ukrepov za zmanjšanje nezgod in izboljšanje preventivne varnosti pri delu. V Kopini rešitvi se za ukrepe lahko določa odgovornost oziroma izvajalca in roke, pri čemer se spremlja tudi izvajanje ukrepov. Celotno dokumentacijo in informacije, ki nastajajo z rešitvijo je možno posredovati zaposlenim v podjetju, inšpekcijskim službam in drugim ustanovam prek elektronske pošte ter jo elektronsko arhivirati.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)